Hubert Guz

Hubert Guz

Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności prawie rodzinnym, opiekuńczym i upadłościowym oraz prawie karnym pod kątem pomocy ofiarom przemocy. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2015 r., jest członkiem Komisji Promocji i Polityki Informacyjnej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie.

Mec. Hubert Guz od wielu lat udziela nieodpłatnych porad prawnych przy OIRP w Rzeszowie. Brał udział w Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem i Dniach Otwartych OIRP Rzeszów, a od 2016 r. do dziś działa na rzecz Ośrodka dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem na terenie woj. podkarpackiego, gdzie pomaga ofiarom m.in. przemocy domowej, oszustw i przestępstw bankowych. Pro bono regularnie udziela porad osobom wymagających pomocy, w trudnej sytuacji materialnej i życiowej zarówno w kancelarii, jak i online. Po wybuchu wojny na Ukrainie w ramach działalności na rzecz fundacji „Świat Bez Barier” pro bono wspiera punkty informacji prawnej utworzone przez OIRP Rzeszów, gdzie pomaga w znalezieniu tymczasowych miejsc zamieszkania dla uchodźców, bierze udział w zbiórkach odzieży i żywności, jak również przekazuje darowizny pieniężne na rzecz pokrzywdzonych, a prywatnie jest honorowym dawcą krwi.