Kryształowe Serce Radcy Prawnego

Wyrażamy wdzięczność i szacunek radcom prawnym i aplikantom radcowskim za merytoryczną pomoc pro bono – profesjonalne, empatyczne i ponadstandardowe podejście do drugiego człowieka.

O konkursie

Kryształowe Serce Radcy Prawnego

Konkurs „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” jest dorocznie organizowany przez samorząd radcowski i cieszy się wielką popularnością w środowisku. W 2024 roku Krajowa Rada Radców Prawnych ogłosiła jego XVI edycję.

Konkurs został stworzony w celu realizacji idei nagradzania tych radców prawnych i aplikantów radcowskich, których wyjątkowa praca i bezinteresowna pomoc zostały dostrzeżone przez innych. Przyznawane wyróżnienia są najszlachetniejszą formą podziękowania i wdzięczności, jaką mogą otrzymać Laureaci Konkursu.

Laureatem Konkursu może zostać osoba, która wyróżnia się swoją postawą, pracą i aktywnością w działaniach pro bono. Regulamin Konkursu szczegółowo określa obszary, w których powinna działać nagrodzona osoba. Są to m.in. nieodpłatna pomoc prawna, działalność społeczna i dobroczynna, programy edukacyjne, szkoleniowe oraz działalność popularyzująca i rozwijająca nieodpłatną pomoc prawną. Ponadto taka osoba powinna cieszyć się szczególnie dobrą opinią społeczności lokalnej, w której zamieszkuje i wykonuje zawód.

Do udziału w Konkursie mogą zostać zgłoszeni wszyscy radcy prawni i aplikanci radcowscy, którzy wyróżnili się bezinteresowną działalnością na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych lub grup osób dotkniętych klęskami.

Kandydatów do Konkursu zgłasza się bezpośrednio do Kapituły Konkursu a swoich kandydatów zgłaszać mogą osoby, które doświadczyły nieodpłatnej pomocy prawnej, czyli beneficjenci, ale również inni radcy prawni, aplikanci radcowscy, środowisko prawnicze, organizacje czy społeczności lokalne.

Kapituła Konkursu dokonuje oceny nominowanych i wybiera dziewięciu laureatów w kategorii: „Wyróżniająca działalność społeczna oraz bezinteresowna pomoc”. W kategorii „Nagroda Internautów. Wyróżniająca działalność społeczna oraz bezinteresowna pomoc” laureat zostaje wyłoniony spośród nominowanych w Konkursie w wyniku głosowania internetowego, w którym udział mogą wziąć wszyscy.

Dowiedz się więcej

Wyróżnienie

Honorowy Tytuł
„Kryształowe Serce Radcy Prawnego”

W Konkursie „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” radcy prawni i aplikanci radcowscy ubiegają się o jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych przez samorząd radcowski.

Zgłaszani kandydaci są nie tylko profesjonalnymi prawnikami, mają coś więcej – chęć bezinteresownego pomagania innym i wielkie serce, dzięki któremu tworzą lepszy świat tym, którzy potrzebują pomocy. To wyjątkowi ludzie, którzy poświęcają swój cenny czas i energię, służą wiedzą i doświadczeniem, a dobro swoich klientów stawiają ponad wszystko.

Nazwiska laureatów ostatniej edycji znajdziesz w zakładce XV edycja Konkursu (2023).