Kryształowe Serce Radcy Prawnego

Wyrażamy wdzięczność i szacunek radcom prawnym i aplikantom radcowskim za merytoryczną pomoc pro bono – profesjonalne, empatyczne i ponadstandardowe podejście do drugiego człowieka.

O konkursie

Kryształowe Serce Radcy Prawnego

Konkurs „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” jest dorocznie organizowany przez samorząd radcowski i cieszy się wielką popularnością w środowisku. W 2021 roku Krajowa Rada Radców Prawnych ogłosiła jego XIII edycję.

Konkurs został stworzony w celu realizacji idei nagradzania tych radców prawnych i aplikantów radcowskich, których wyjątkowa praca i bezinteresowna pomoc zostały dostrzeżone przez innych. Przyznawane wyróżnienia są najszlachetniejszą formą podziękowania i wdzięczności, jaką mogą otrzymać Laureaci Konkursu.

Laureatem Konkursu może zostać osoba, która wyróżnia się swoją postawą, pracą i aktywnością w działaniach pro bono. Regulamin Konkursu szczegółowo określa obszary, w których powinna działać nagrodzona osoba. Są to m.in. nieodpłatna pomoc prawna, działalność społeczna i dobroczynna, programy edukacyjne, szkoleniowe oraz działalność popularyzująca i rozwijająca nieodpłatną pomoc prawną. Ponadto taka osoba powinna cieszyć się szczególnie dobrą opinią społeczności lokalnej, w której zamieszkuje i wykonuje zawód.

Do udziału w Konkursie mogą zostać zgłoszeni wszyscy radcy prawni i aplikanci radcowscy, którzy wyróżnili się bezinteresowną działalnością na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych lub grup osób dotkniętych klęskami.

Od tego roku zmianie uległa formuła Konkursu, który organizowany będzie w dwóch etapach, a nie jak dotychczas w jednym.

Kandydatów do Konkursu zgłasza się do okręgowej izby radców prawnych, której jest członkiem. Zgłaszać swoich kandydatów mogą osoby, które doświadczyły nieodpłatnej pomocy prawnej, czyli beneficjenci, ale również inni radcy prawni, aplikanci radcowscy, środowisko prawnicze, organizacje czy społeczności lokalne.  Rady okręgowych izb radców prawnych spośród zgłoszonych kandydatur wybierają maksymalnie trzech kandydatów i zgłaszają ich do kolejnego etapu konkursu.

W kolejnym etapie Kapituła Konkursu dokonuje oceny nominowanych i wybiera dziewięciu laureatów w kategorii: „Wyróżniająca działalność społeczna oraz bezinteresowna pomoc”. Nowością w tej edycji Konkursu jest wybór Laureata w kategorii: „Nagroda Internautów. Wyróżniająca działalność społeczna oraz bezinteresowna pomoc”.  Tu laureat zostaje wyłoniony spośród nominowanych w Konkursie w wyniku głosowania internetowego, w którym udział mogą wziąć wszyscy.

Dowiedz się więcej

Wyróżnienie

Honorowy Tytuł
„Kryształowe Serce Radcy Prawnego”

W Konkursie „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” radcy prawni i aplikanci radcowscy ubiegają się o jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych przez samorząd radcowski.

Zgłaszani kandydaci są nie tylko profesjonalnymi prawnikami, mają coś więcej – chęć bezinteresownego pomagania innym i wielkie serce, dzięki któremu tworzą lepszy świat tym, którzy potrzebują pomocy.  To wyjątkowi ludzie, którzy poświęcają swój cenny czas i energię, służą wiedzą i doświadczeniem, a dobro swoich klientów stawiają ponad wszystko.

Nazwiska laureatów tego prestiżowego konkursu poznamy 6 lipca 2021, w rocznicę uchwalenia ustawy o radcach prawnych, obchodzoną od 2011 roku jako Dzień Radcy Prawnego.

Laureaci XIII edycji Konkursu

Rozstrzygnięcie Konkursu oraz uroczysta Gala wręczenia nagród

Dziesięciu radców prawnych i aplikantów radcowskich z różnych stron Polski odebrało na gali konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” wyjątkową kryształową statuetkę, która od lat stanowi jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych przez samorząd radcowski. Za nami już trzynasta edycja plebiscytu.

Zobacz więcej
Baner gali Konkursu Kryształowe Serce