Angelika Kimbort

Kimbort Angelika

Specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych, windykacyjnych, a także związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców. Od wielu lat działa pro bono na rzecz obrony praw człowieka i ochrony praw zwierząt. Współautorka ustawy o zakazie hodowli zwierząt na futro.

W 2020 i 2021 roku udzielała nieodpłatnych porad prawnych w ramach akcji Biała Wstążka – przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet. Absolwentka studiów wyższych prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz studiów podyplomowych na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy. Od 2018 roku prowadzi własną, indywidualną kancelarię radcy prawnego we Wrocławiu, świadczącą pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych. Specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych, windykacyjnych oraz związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców.

W 2020 roku została członkinią Komisji ds. Praw Człowieka i Praworządności OIRP we Wrocławiu. Od tego czasu aktywnie włącza się i współorganizuje projekty realizowane przez OIRP, takie jak Biała Wstążka w ramach kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć oraz Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, podczas których udzielała pro bono porad prawnych.

Angelika Kimbort angażuje się w świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom zatrzymywanym podczas ulicznych protestów. Z jej wiedzy i doświadczenia skorzystało już kilkadziesiąt osób.

Od lutego 2022 roku stale udziela porad prawnych obywatelom i obywatelkom Ukrainy, dotkniętym kryzysem humanitarnym i znajdującym schronienie w Polsce. Tuż po wybuchu wojny aktywnie włączyła się w działalność pomocową, przygotowując apel do polskich władz o możliwości wjazdu do naszego kraju osób z Ukrainy, wraz ze zwierzętami domowymi, które nie mają wymaganych dokumentów. Dzięki zasięgom w jej mediach społecznościowych informacja o ułatwieniach w tym zakresie dotarła do prawie 80 000 osób, była także cytowana przez ukraińskie media.

Jednym z najważniejszych punktów w nieodpłatnej działalność publicznej Angeliki Kimbort jest współpraca ze stowarzyszeniem Otwarte Klatki, które reprezentuje w procesach o znęcanie się nad zwierzętami hodowlanymi. W okresie siedmiu lat wzięła udział w kilkunastu postępowaniach i interwencjach na fermach zwierząt futerkowych. Współpracuje także z innymi organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, świadcząc na ich rzecz pomoc prawną pro bono. Dzieli się ona również swoją wiedzą, szkoląc aktywistów i aktywistki z zakresu prawnej ochrony zwierząt. Kieruje się zasadą, że przeznaczenie zwierząt na pożywienie lub futro nie zwalnia ludzi z obowiązku ich humanitarnego traktowania.

Od 2020 roku jest członkinią Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach we Wrocławiu. Czuwa tam nad standardami humanitarnego planowania i przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach. W 2021 roku, reprezentując stronę społeczną w Sejmie, brała udział w pracach nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Dzięki jej zaangażowaniu organizacje społeczne nie utraciły prawa czynnego udziału w postępowaniach administracyjnych w sprawach udzielania zgód na przeprowadzanie doświadczeń na zwierzętach. Jest także współautorką ustawy o zakazie hodowli zwierząt na futro.

Z jej inicjatywy w 2021 roku Komisja ds. Praw Człowieka i Praworządności OIRP we Wrocławiu przeprowadziła zbiórkę darów rzeczowych dla stowarzyszenia Grupa Ratuj, które opiekuje się bezdomnymi zwierzętami.

Jest komentatorką medialną (w mediach lokalnych i ogólnopolskich), edukatorką i ekspertką, szczególnie w zakresie prawnej ochrony zwierząt. Nie tylko publikuje w ,,Przeglądzie Radcowskim’’, ale też w swoich mediach społecznościowych dzieli się praktyczną wiedzą prawną, łącząc temat prawnej ochrony zwierząt z takimi kwestiami jak przemoc w rodzinie czy rozwód.

Prywatnie opiekuje się psem Łasi, któremu zawdzięcza nieustającą motywację do działania na rzecz zwierząt pozbawionych właściwej opieki. Weganka, wegetarianka, pasjonatka górskich wędrówek.