Anna Kuźmińska

Kuźmińska Anna

Specjalizuje się w obsłudze gmin i innych jednostek samorządu terytorialnego, a także wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Angażuje się w pomoc bezdomnym zwierzętom.

Jest absolwentką (z 2011 roku) Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydziale Prawa i Administracji. Już w czasach studenckich pracowała w kancelarii radców prawnych, więc ma duże doświadczenie procesowe i pozaprocesowe. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. Specjalizuje się w obsłudze gmin i innych jednostek samorządu terytorialnego, a także wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Od wielu lat angażuje się w pomoc zwierzętom, organizując zbiórki żywności i produktów niezbędnych schroniskom dla bezdomnych zwierząt. Prywatnie zaangażowana jest w wyprowadzanie na spacery bezdomnych zwierząt przebywających w schroniskach.

Wszystkie zorganizowane zbiórki, zarówno podczas dorocznych pikników radcowskich, jak i zimowe, prowadzone w ramach Szlachetnej Paczki, okazały się dużym sukcesem i w dużej mierze zapewniły produkty niezbędne okolicznym schroniskom dla bezdomnych zwierząt.

Prywatnie miłośniczka zwierząt i spędzania czasu na świeżym powietrzu, a także literatury, przede wszystkim kryminałów.