Maciej Bałaziński

Bałaziński Maciej

Maciej Bałaziński jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wpisany na listę radców prawnych OIRP w Krakowie. W latach 2017-2018 wykładowc na IFBI – International Football Business Institute, Brussels. Od 2018 roku członek Kolegium Redakcyjnego LawInSport.

Od 2008 r. współorganizuje Akcję „Prawnicy Chorym Dzieciom”. Jest to projekt charytatywny wspierany przez przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych z różnych części kraju. Celem Akcji jest zbieranie funduszy na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Do tej pory odbyło się już 12 finałów akcji, w rezultacie której zebrano kwotę ponad 500 tysięcy złotych na zakup sprzętu medycznego dla małych podopiecznych Szpitala. Co roku zbiórce funduszy towarzyszy organizowany przez radcę prawnego Macieja Bałazińskiego turniej piłki nożnej z udziałem drużyn prawniczych i przedstawicieli organów wymiaru sprawiedliwości (radcowie prawni, adwokaci, notariusze, sędziowie, prokuratorzy i policjanci). Uczestnictwo w tej imprezie sportowej przekłada się w sposób bardzo konkretny na pozyskiwanie funduszy na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Niezwykle cenne jest także to, że aktywność ta promuje i wzbudza postawy prospołeczne w środowisku prawniczym, a sama Akcja „Prawnicy Chorym Dzieciom” wciąż dynamicznie się rozwija i idea pomocy dociera do coraz większego grona prawników, znajdując nowych zwolenników – ofiarodawców.

Od 2014 r. mecenas Maciej Bałaziński wspiera działania Fundacji „Między Niebem a Ziemią”, która działa na terenie całej Polski, świadcząc pomoc rodzinom, w których wychowują się nieuleczalnie chore dzieci. Aktywnie uczestniczy w organizowanych przez Fundację akcjach charytatywnych i pomaga w przygotowaniu aukcji charytatywnych odbywających się w Krakowie. Od 2016 r. angażuje się w działalność Fundacji Hospicjum „Pomorze Dzieciom” poprzez świadczenie obsługi prawnej pro bono dla Holistycznego Centrum Wsparcia po Stracie bliskiej osoby „eMOCja”.Bezpłatne i profesjonalne doradztwo prawne, które w ten sposób otrzymuje Centrum stanowi nieoceniony wkład w jego działalność.

Od 2016 r. wspiera również Stowarzyszenie „Piękne Anioły”, którego celem jest zmiana otoczenia dzieci pochodzących z rodzin ubogich, poprzez remontowanie i wyposażanie pokoi dziecięcych, co daje najmłodszym szansę na edukację i rozwój.

Ponadto w 2019 r.  radca prawny Maciej Bałaziński został przyjęty w poczet arbitrów Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie.  W ramach upowszechniania wiedzy o prawie i aktywności pro bono  na rzecz edukowania studentów sprawuje profesjonalną opiekę merytoryczną nad uczestnikami międzynarodowych konkursów arbitrażowych, organizowanych przez ELSA Poland oraz Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przyczynia się w ten sposób  do popularyzacji wiedzy dotyczącej prawa i procedur arbitrażowych.