Krzysztof Balczunas

Balczunas Krzysztof

Specjalizuje się w prawie prywatnym – cywilnym, rodzinnym i gospodarczym. Bierze czynny udział w wielu akcjach charytatywnych. Służy nieodpłatnym wsparciem osobom fizycznym mierzącym się z niepełnosprawnościami oraz mającym problemy życiowe. Jest także wolontariuszem Wrocławskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie BONITUM. Otrzymał pięć nominacji do tegorocznej edycji konkursu.

Jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. Aplikację radcowską odbył przy OIRP w Wałbrzychu. Specjalizuje się w prawie prywatnym – cywilnym, rodzinnym i gospodarczym. Interesuje się między innymi kwestiami związanymi z działalnością funduszy inwestycyjnych i dotyczącymi funkcjonowania organizacji pozarządowych, a poza prawem – kynologią, jest miłośnikiem psów, jednym z fundatorów Fundacji Czernysz w Potrzebie, niosącej pomoc psom, ze szczególnym uwzględnieniem rasy czarny terier rosyjski.

Udzielał nieodpłatnej pomocy prawnej przy zakładaniu Fundacji Panda, która pomaga dzieciom przewlekle i nieuleczalnie chorym. Okazuje wsparcie zarówno prawne, jak i emocjonalne podopiecznym Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym.

Jako wolontariusz Wrocławskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie BONITUM, które powstało z inicjatywy rodziców dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, Krzysztof Balczunas pracuje pro publico bono, poświęcając swój czas, wiedzę i umiejętności trzydziestu podopiecznym oraz ich rodzinom. Dzięki jego wiedzy i z jego inicjatywy stowarzyszenie BONITUM otrzymało fundusze ze środków unijnych, dzięki którym powstał Środowiskowy Dom Samopomocy BONITUM. Krzysztof Balczunas związany jest także z Fundacją Daj, zajmującą się przede wszystkim pomocą dla osób niepełnosprawnych, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pomagał w przygotowaniu dokumentów rejestrowych fundacji, wspiera też prawnie zarówno fundację, jak i jej podopiecznych. Jest oparciem dla pacjentów fundacji będących w trudnym dla nich czasie – motywuje do walki o sprawność, między innymi opowiadając osobistą, poruszającą historię na potrzeby filmu, który powstał w ramach obchodów Światowego Dnia Śpiączki w Polsce. Uczestniczy i promuje wszelkie akcje charytatywne, których celem jest zbiórka funduszy.