Magdalena Bartosiewicz

Bartosiewicz Magdalena

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie karnym gospodarczym. Propaguje wiedzę i świadomość prawną wśród dzieci i młodzieży, zwłaszcza w zakresie ochrony praw człowieka i rozumienia systemu prawnego w Polsce. Jest koordynatorką Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych, które wspiera osoby pokrzywdzone działaniami wojennymi w Ukrainie.

Magdalena Bartosiewicz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wpisaną na listę radców prawnych OIRP w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach specjalizujących się w obsłudze podmiotów krajowych i międzynarodowych, a także spółek Skarbu Państwa. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, gospodarczym i karnym gospodarczym.

Od lat jest czynnie zaangażowana w działalność samorządu radców prawnych. Od 2016 roku jest członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, a od 2020 roku przewodniczącą Komisji Zagranicznej i Praw Człowieka, a także członkiem Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych. W ramach działalności społecznej w latach 2016–2020 zajmowała się propagowaniem programów edukacji prawnej wśród dzieci i młodzieży. Oprócz koordynacji takich projektów przeprowadziła (i prowadzi nadal) pro publico bono wiele lekcji i spotkań w szkołach średnich i podstawowych, propagując wiedzę i świadomość prawną wśród dzieci i młodzieży, zwłaszcza w zakresie ochrony praw człowieka oraz rozumienia systemu prawnego w Polsce.

W latach 2020–2022 podjęła wiele aktywności mających na celu wsparcie cudzoziemców, którzy w Polsce szukali schronienia przed prześladowaniami w ich krajach macierzystych. Zaangażowała się szeroko we wsparcie mniejszości białoruskiej w Polsce, zwłaszcza po protestach pokojowych w Białorusi w sierpniu i wrześniu 2020 roku. Współpracuje miedzy innymi z Centrum Białoruskiej Solidarności, w którym aktywnie wspiera Białorusinów uciekających do Polski w wyniku działań reżimu Aleksandra Łukaszenki.

W sierpniu 2021 roku zaangażowała się też w pomoc na rzecz ofiar kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Jako członek Komisji Praw Człowieka KRRP podjęła się budowy Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej, które od grudnia 2021 roku rozpoczęło działania przy tej granicy. Koordynowała udzielanie pomocy prawnej pro publico bono na rzecz ofiar kryzysu przez radców prawnych i aplikantów radcowskich. Prócz tego prowadzi pro publico bono sprawy cudzoziemców o zwolnienie ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców, reprezentuje też te osoby w postępowaniach przed urzędem ds. cudzoziemców. Sprawy te prowadzone są w ramach współpracy z prawnikami organizacji pozarządowych wchodzących w skład Grupy Granica.

Magdalena Bartosiewicz jest koordynatorką Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej (CKPP) i jedną z osób odpowiedzialnych za budowę jego struktury oraz form koordynacji pomocy prawnej pro bono, świadczonej w ramach CKPP. Działa w pełni pro bono i niezależnie od innych zadań pełnionych w strukturach samorządu radców prawnych. Dzięki jej staraniom utworzona została ogólnopolska infolinia pomocy prawnej na rzecz uchodźców z Ukrainy, na której informacji prawnej udzielają przedstawiciele różnych zawodów prawniczych. Odpowiedzialna była za organizację punktów informacji prawnej przy miejscach recepcyjnych m.st. Warszawy, udzielając także pro bono informacji prawnych na rzecz uchodźców z Ukrainy w tych punktach oraz na infolinii Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej.