Magdalena Bobek

Magdalena Bobek

Na co dzień wykonuje zawód radcy prawnego i prowadzi własną kancelarię prawną. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz German and Polish Law Europejskiego Uniwersytetu „Viadrina“ we Frankfurcie nad Odrą, a także Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest również stałym mediatorem przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze. W 2020 roku uzyskała wpis na listę radców prawnych oraz złożyła ślubowanie w Okręgowej Izbie Radców Pranych w Zielonej Górze. W 2022 roku ukończyła Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i uzyskała tytuł Specjalisty ds. Zamówień Publicznych. We wrześniu 2023 roku ukończyła Studia Podyplomowe Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oprócz przygotowania zawodowego, niezależnie od tego co robi, zawsze stawia sobie wysoko poprzeczkę. Uważa, że wszystko jest możliwe, a niemożliwe wymaga po prostu więcej czasu. Wykształcenie oraz zdobyte dotychczas doświadczenie zawodowe związane są bezpośrednio ze świadczeniem pomocy prawnej. Magdalena Bobek ma ponad 10 letnie doświadczenie w pracy w jednostce organizacyjnej Skarbu Państwa oraz w kancelarii prawnej, a swoją przyszłość zawodową wiąże z wykonywaniem usług prawnych. Na co dzień koncentruje się na sprawach z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa zamówień publicznych. W pracy ważne jest dla radczyni prawnej kształtowanie świadomości prawnej, dlatego aktywnie działa i współtworzy Stowarzyszenie KRAINA PRAWA, w ramach którego promuje edukację prawną wśród dzieci, młodzieży i seniorów oraz udziela nieodpłatnych porad prawnych w Stowarzyszeniu KONKRET.