Kamil Boruta

Boruta Kamil

Kamil Boruta jest radcą prawnym oraz finansistą. Rokrocznie otrzymywał stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium Fundacji Koźmińskich za wyniki w nauce oraz aktywną działalność w biznesie, działalność społeczną oraz wolontariat. Otrzymał wyróżnienie w konkursie podatkowym na najlepszą glosę do wyroku NSA, WSA, TK albo TSUE. Uczestnik wyjazdów studyjnych do instytucji unijnych w Brukseli i Luksemburgu, prelegent i organizator konferencji naukowych o prawie unijnym oraz instytucjach UE. Uczestnik wydarzeń organizowanych przez Koło Naukowe Prawa Sportowego – Ius et Sport.

W ramach wolontariatu działał na rzecz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz na rzecz osób starszych, opiekował się kombatantem, a także promował zbiórki charytatywne na rzecz dzieci w Kenii organizowane przez Fundację Boże Atelier. Prowadzi szeroką działalność szkoleniową, czego przykładem jest duża aktywność w pisaniu artykułów, czy uczestnictwo w projekcie Tygodnia Konstytucyjnego organizowanym przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, którego celem jest zwrócenie uwagi uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji i działalności Trybunału Konstytucyjnego. Angażuje się w inicjatywy i sprawy ważne społecznie – pro bono. W ramach działalności świadczy pomoc prawną ruchom obywatelskim działającym na rzecz obrony demokracji, związkom sportowym, fundacjom zajmującym się m.in. zmienianiem polskiego sądownictwa poprzez obserwację rozpraw oraz przekonywanie sędziów do zmiany zachowań, a także naukę co robić, aby każdy – nawet przegrany w sprawie – mógł opuścić gmach sądu z przekonaniem, że miał sprawiedliwy proces. Autor publikacji w czasopismach branżowych, np.: THINK MICE, a także artykułów publikowanych na stronie kancelarii, w której pracuje. Zaangażowanie Kamila Boruty w projekty pro bono, wolontariat, rozwój organizacji społecznych zajmujących się działalnością pro bono, udział w programach o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym oraz innych programach dobroczynnych oraz inną działalność społeczną potwierdzają wszystkie dotychczasowe sprawy, w których brał udział, np. reprezentacja pro bono Fundacji Court Watch Polska, Fundacji Habitat for Humanity, Fundacji Akademii Aktywnego Rozwoju, Fundacji Zależni-Nie-Zależni, Fundacji HaszczePaszcze. Kamil Boruta wspiera także takie organizacje jak Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR czy Związek Pracodawców ZAR. Ponadto, aktywnie działa w społeczności lokalnej, śledzi życie Warszawy oraz wspiera mieszkańców w rozmowach z urzędnikami i radnymi w zakresie ich potrzeb, inicjatyw, uwag lub sprzeciwów wobec działań władzy publicznej (centralnej oraz lokalnej).