Kamil Boruta

Kamil Boruta

Prawnik i finansista. Rokrocznie otrzymywał stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium Fundacji Koźmińskich za wyniki w nauce oraz aktywną działalność w biznesie, działalność społeczną oraz wolontariat. Na studiach pełnił funkcję członka Studenckiej Komisji Wyborczej oraz Senatora Uczelni, był także członkiem koła naukowego Lege Artis. Otrzymał wyróżnienie w konkursie podatkowym na najlepszą glosę do wyroku NSA, WSA, TK, i TSUE. Uczestnik wyjazdów studyjnych do instytucji unijnych w Brukseli i Luksemburgu, prelegent i organizator konferencji naukowych o prawie unijnym oraz instytucjach UE. Uczestnik wydarzeń organizowanych przez Koło Naukowe Ius et Sport. W ramach wolontariatu działał na rzecz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz na rzecz osób starszych, opiekował się kombatantem, a także promował zbiórki charytatywne na rzecz dzieci w Kenii organizowane przez Fundację Boże Atelier. Prowadzi szeroką działalność szkoleniową, czego przykładem jest duża aktywność w tworzeniu artykułów czy uczestnictwo w projekcie Tygodnia Konstytucyjnego organizowanego przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, którego celem jest zwrócenie uwagi uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji i działalności Trybunału Konstytucyjnego. Niezależnie od intensywnej pracy angażuje się pro bono w inicjatywy i sprawy ważne społecznie. Wspiera takie inicjatywy i sprawy nieprzerwanie od studiów. W każdej kancelarii prawnej w jakiej pracował rozwijał obszar „pro bono”, angażując w projekty coraz większe kręgi osób. W ramach swojej działalności świadczy bezpłatną pomoc prawną uchodźcom, związkom sportowym, fundacjom zajmującym się m.in. ochroną praw zwierząt, wspierającym wartości demokratyczne oraz propagujące europejską integrację w ramach UE oraz bezpieczeństwo i rozwój Polski i Europy. Autor publikacji w czasopismach branżowych.