Ewa Bożko-Kozikowska

Bożko-Kozikowska Ewa

Ewa Bożko-Kozikowska jest radcą prawnym od 2014 r., zajmuje się szeroko pojętym prawem samorządowym. Udzielała bezpłatnych porad prawnych w Rytlu – miejscowości w województwie pomorskim, która w 2017 r. została najbardziej dotknięta serią nawałnic.

W ramach bezpłatnej edukacji prawnej realizowała wykłady dla nauczycieli z województwa pomorskiego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, a także uczestniczyła w spotkaniach „Bezpieczna przyszłość Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” w ramach projektu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI Gdańsk), którego celem było stworzenie rozwiązań dotyczących zabezpieczenia prawno-finansowego i społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną na czas, gdy z przyczyn naturalnych stracą już oparcie w rodzinie.

Udzielała porad prawnych pro bono z ramienia OIRP w Gdańsku na wydarzeniach organizowanych przez Gminy Miasta Gdańska. Z okazji 35-lecia samorządu radcowskiego została odznaczona przez OIRP w Gdańsku za zaangażowanie w pracę na rzecz samorządu.

Od października 2020 r. jest członkiem Rady OIRP w Gdańsku oraz Wiceprzewodniczącą Komisji ds. edukacji prawnej i pro bono przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych. Koordynowała projekty: „Ku wartościom – człowiek jest ważny” w gdańskich placówkach oświatowych, „Tydzień Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem” angażując się w organizację akcji również poza Trójmiastem. Obecnie pracuje nad unikatową akcją tworzenia Rad Dzieci przy gdańskich placówkach oświatowych, która swój finał będzie miała w czerwcu i wrześniu 2021 r. Od 2020 roku artykuły jej autorstwa publikowane są regularnie w gazetach ogólnopolskich z tematyki samorządowej, tj. „Wspólnota” oraz „Pracownik Samorządowy”.