Ryszard Brzostowski

Ryszard Brzostowski

Specjalizuje się w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa pracy. Od wielu lat łączy życie zawodowe z inicjatywami pro bono – począwszy od wsparcia dzieci i młodzieży, po współpracę ze stowarzyszeniami sportowymi, historycznymi i odpowiedzialnymi za zdrowie, również psychiczne. Jest zaangażowany w działalność samorządu radcowskiego, otrzymał wiele medali za zasługi jakie pełnił na rzecz samorządu. Od kilku kadencji pełni funkcję członka Sądu Dyscyplinarnego przy OIRP w Krakowie.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Już w trakcie studiów podejmował wiele inicjatyw społecznych. Zainicjował powstanie nieoficjalnej prawniczej drużyny piłkarskiej, która działała przez kolejne 25 lat. W okresie przemian społecznych po 1990 r. z zaangażowaniem wspierał lokalne organizacje służąc im pomocą prawną. Z jego inicjatywy doszło do reaktywacji jednostki strzeleckiej w Dębicy. Do dziś wspiera finansowo Związek Strzelecki „Strzelec” im. J. Piłsudskiego, a za swoje zasługi został wyróżniony srebrnym krzyżem.

Przez kilkanaście lat finansował comiesięczne stypendium dla dobrego ucznia z ubogiej rodziny w dębickim Gimnazjum nr 1. Przyczynił się również do powstania pierwszego hospicjum na Litwie, w Wilnie. Wraz z siostrą zakonną Michaelą Rak pomagał osobiście w pracach budowy organizując wyjazdy wolontariuszy. Za pomoc i wsparcie finansowe został nagrodzony statuetką „Nasze Hospicjum w Państwa Dłoniach”. Jest jednym z założycieli Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych oraz Przemocy „Przejście” w Zabawie k. Tarnowa, gdzie do teraz jest członkiem Zarządu i świadczy usługi prawne poro bono. Ponadto aktywnie wspiera działania „Przejścia”, jak na przykład utworzenie Centrum Leczenia Traumy w Zabawie.

Zawsze interesował się historią regionalną. Dzięki jego działaniom w Supraślu (woj. podlaskie) funkcjonuje Stowarzyszenie Collegium Suprasliense. W ciągu 10 lat kolegium rozszerzyło swoją działalność, każdej jesieni organizuje konferencje naukowe poświęcone małym, polskim miastom tj. ich kulturze, historii, zabytkach. „Wyłonił z cienia” Ryszarda Siwca – patriotę, człowieka honoru, który po inwazji wojsk na Czechosłowację dokonał samospalenia w 1968 r. w Warszawie na Stadionie 10-lecia. Zorganizował konferencję poświęconą jego działalności, odnalazł niemal stuletnie dokumenty archiwalne dotyczące Ryszarda Siwca, nawiązał kontakt z jego rodziną i zorganizował konferencję upamiętniającą. Na uroczystości zawieszenia tablicy pamiątkowej pojawili się m.in. goście z Czech i Słowacji,  senatorowie i posłowie Rzeczypospolitej Polskiej, a także przedstawiciele prezydenta RP. Dzięki tym działaniom wydarzenie nabrało rangę międzynarodową, a Sejm RP podjął uchwałę upamiętniającą Ryszarda Siwca.