Agata Bzdyń

Bzdyń Agata

Agata Bzdyń – jest wpisana na listę radców prawnych przy OIRP w Toruniu, członek Komisji Praw Człowieka KRRP. Absolwentka prawa i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także Wydziału Prawa, Nauk Politycznych i Zarządzania na Uniwersytecie w Strasbourgu, Francja. W latach 2012-2016 pracowała na stanowisku prawniczki w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Specjalizuje się w sprawach karnych, rodzinnych, zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony praw człowieka w Europie oraz w ramach systemu ONZ i postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Angażuje się w działalność pro bono i litygację strategiczną. Przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka reprezentuje m. in. osobę transgender osadzoną w polskim zakładzie karnym, której odmówiono leków hormonalnych. Jest to sprawa precedensowa dla wszystkich osób transgender odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych i będących w procesie tranzycji. Agata Bzdyń jest członkinią Zespołu Prawnego Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, gdzie nieodpłatnie reprezentuje przed sądami krajowymi i międzynarodowymi strony pozbawione dostępu do świadczeń zdrowotnych z zakresu zdrowia reprodukcyjnego. Jest pełnomocniczką pro bono skarżącej w sprawie B.B. przeciwko Polsce dotyczącej odmowy aborcji. Od maja 2017 r. podjęła również współpracę z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego, od listopada 2017 r. z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, gdzie prowadzi pro bono kilkadziesiąt spraw o dyskryminację i naruszenie praw człowieka. Od stycznia 2020 r. współpracuje z Fundacją Feminoteka, gdzie regularnie udziela porad prawnych w sprawach dot. przemocy domowej i seksualnej. Od sierpnia 2020 r. jest członkinią grupy Tęczowi Obrońcy i Obrończynie, która zapewnia bezpłatną pomoc obrońcy osobom zatrzymanym podczas pokojowych demonstracji w obronie praw człowieka i praworządności. Agata Bzdyń od sierpnia z powodzeniem reprezentowała kilkudziesięciu klientów i klientek, wnosiła zażalenia na zatrzymanie i broniła od zarzutów karnych. Jej najsłynniejszą klientką jest Pani o pseudonimie „Babcia Kasia”, czyli emerytka niejednokrotnie poturbowana przez Policję podczas zgromadzeń publicznych. Agata Bzdyń zajmuje się też działalnością edukacyjną. Prowadzi bloga oraz konta w mediach społecznościowych, na których dzieli się z czytelnikami praktycznymi poradami i ciekawostkami z zakresu praw człowieka oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Co roku bierze udział jako sędzia w konkursie dla studentów prawa – Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Występuje również w roli ekspertki w webinarach edukacyjnych.