Paweł Cegiełko

Paweł Cegiełko

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, następnie zdobył wykształcenie wojskowe w Wyższej Szkole Oficerskiej im. Stefana Czernieckiego w Poznaniu. Posiada również doświadczenie w wymiarze sprawiedliwości, dzięki aplikacji sędziowskiej w apelacji krakowskiej oraz pracy w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie. Ukończył również aplikację radcowską.

Paweł Cegiełko uczestniczył w Szkole Praw Człowieka organizowanej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w Warszawie, co podkreśla jego zaangażowanie w ochronę praw człowieka. Radca prawny Paweł Cegiełko oddaje się sprawom społecznym poprzez niezwykłą aktywność m.in. w uczestnictwie w Kongresach Prawników Polskich, co stanowi o jego dążeniu do samodoskonalenia się w zawodzie oraz budowania relacji z innymi praktykującymi prawnikami. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich IUSTITIA oraz bierze udział w panelach podczas, np. Festiwalu Muzyki Rockowej Cieszfanów. Jego działania na rzecz sędziów niezłomnych w Regionie Lubelskim, współorganizowanie spotkań oraz udział w comiesięcznych zgromadzeniach przed Sądem Okręgowym w Lublinie świadczą o głębokim zaangażowaniu w kwestie sprawiedliwości i obrony niezawisłości wymiaru sprawiedliwości. Jego aktywność społeczna nie ogranicza się jedynie do działań na rzecz środowiska prawniczego. Występuje w imieniu samorządu radcowskiego na przystankach Tour de Konstytucja oraz bierze udział w Radzie Konsultacyjnej Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Jest także zaangażowany, i tym samym współpracuje z Obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej.