Michał Chmielowski

Michał Chmielowski

W swojej praktyce zawodowej zajmuje się problematyką służebności przesyłu. Reprezentuje właścicieli nieruchomości w sporach dotyczących przepływu mediów, w czym jest cenionym ekspertem. Specjalizuje się również w sprawach odszkodowawczych i wywłaszczeniowych, jako skuteczny pomocnik procesowy na sali sądowej, ale również jako sprawny negocjator. Mecenas wyznaje zasadę, że w zawodzie radcy prawnego to człowiek i jego dobro zawsze powinno być na pierwszym miejscu, i takie wartości przekazuje swoim współpracownikom i aplikantom radcowskim, których był patronem. Od 2014 r. prowadzi własną kancelarię.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wpisanym na listę radców prawnych OIRP w Poznaniu. Od początku swojej kariery zawodowej działał na rzecz najuboższych i najbardziej potrzebujących, których nie stać na profesjonalną pomoc prawną, zarówno w kwestii poradnictwa, jak i podczas postępowań sądowych. Po wybuchy wojny na Ukrainie zaangażował się w udzielanie wsparcia prawnego i materialnego uchodźcom.

Michał Chmielowski poza „byciem radcą prawnym” jest przede wszystkim osobą o wielkim  sercu. Cechuje go szczególna wrażliwość na krzywdę dzieci, obecnie pro bono świadczy pomoc ofierze molestowania seksualnego, która mimo wielu prób nigdy wcześniej nie otrzymała wsparcia i pomocy, głównie ze względu na swój status materialny. Natychmiastowe działanie pozwoliło w błyskawicznym tempie zebrać materiał dowodowy i wszcząć postępowanie przygotowawcze, zanim doszło do przedawnienia karalności przestępstwa.

Jeden z klientów Pana Mecenasa poza problemami prawnymi miał również problem z chorobą alkoholową. Mecenas podszedł do sprawy nie tylko służbowo, zależało mu na udzieleniu pomocy również w kwestii zdrowia klienta. Dzięki wspólnej pracy klient trafił pod opiekę odpowiedniej instytucji; przez wiele miesięcy on i jego rodzina otrzymywali wsparcie. Dzięki bieżącej i stałej pomocy ta współpraca zaowocowała uporządkowaniem życia zawodowego i prywatnego klienta.

R. pr. Michał Chmielowski z zamiłowania jest podróżnikiem – każdy wyjazd i styczność z inną kulturą jest dla niego swoistą lekcją życia, którą stara się zinterpretować i przekazać swoim najbliższym i współpracownikom.