Aleksandra Chrulska

Aleksandra Chrulska

W ramach prowadzonej przez siebie kancelarii radcowskiej zajmuje się obsługą osób fizycznych i prawnych.

Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy oraz prawie umów. Posiada doświadczenie w sporządzaniu pism procesowych, reprezentacji klientów w sprawach sądowych, opiniowaniu umów, doradztwie prawnym, obsłudze podmiotów gospodarczych.

Pani Aleksandra Chrulska poza prowadzoną działalnością gospodarczą od 4 lat pracuje w charakterze radcy prawnego wewnątrz organizacji. Najpierw na stanowisku radcy prawnego w spółce z o. o., a obecnie w podmiocie leczniczym, tj. Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym.

Kandydatka jest od 3 lat wykładowczynią w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, gdzie prowadzi wykłady m.in. z zakresu prawa umów, prawa pracy i mediacji.

Pani Aleksandra Chrulska z zaangażowaniem zajmuje się także prowadzeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego, zwłaszcza spraw rozwodowych, spraw o alimenty, władzę rodzicielską, opiekę, kontakty. Od ponad 5 lat aktywnie udziela się w ramach istniejącego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie Ośrodka Pomocy Pro Bono, prowadząc w jego ramach liczne postępowania z zakresu prawa rodzinnego oraz udzielając bezpłatnych porad prawnych.

Kandydatka posiada także kwalifikacje mediatorskie. Prowadzi postępowania mediacyjne w obrębie prawa rodzinnego oraz gospodarczego. Jest wpisana na listy stałych mediatorów prowadzone przez sądy okręgowe, w tym Sądu Okręgowego w we Wrocławiu, listę mediatorów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Optimus Mediator oraz listę mediatorów Ośrodka Mediacji funkcjonującego przy OIRP w Warszawie.

Pani Aleksandra Chrulska ukończyła kilka kierunków studiów podyplomowych, tj. Podyplomowe Prawo Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Prawo Lotnicze na Uczelni Łazarskiego oraz Prawo Umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponadto ukończyła liczne kursy o tematyce RODO, uzyskując kwalifikacje wymagane na Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Obecnie jest także studentką kierunku LLm In International Commercial Law na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Pani Aleksandra prowadzi pro bono zajęcia dla uczniów liceów ogólnokształcących w ramach projektu Edukacji Prawnej z ramienia OIRP w Warszawie, również prowadzi zajęcia prawa dla przedszkolaków w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.

W grudniu 2023 roku kandydatka wzięła udział w konkursie organizowanym przez Komitet Ochrony Praw Dziecka Warszawa w ramach projektu „Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców” i uzyskała Certyfikat Kancelarii Przyjaznej Dziecku propagując tym samym stosowanie zasad mających na celu zminimalizowanie negatywnych emocji, jakie towarzyszą dziecku podczas procedur prawnych związanych z rozstaniem rodziców.

W czerwcu 2023 roku została wyróżniona z najwyższą punktacją w Warszawie w zakresie zachowania najwyższych standardów obsługi klienta, kompleksowej dbałości o jego dobro i satysfakcję z wysokiej jakości świadczonych usług, uzyskując Certyfikat Złoty Diament Palestry. Uzyskała również status laureata w Warszawie w zestawieniu Orły Prawa 2023.