Filip Czernicki

Filip Czernicki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie lotniczym, prawie spółek oraz zarządzaniu projektami i administracją w biznesie. Ukończył również Szkołę Prawa Niemieckiego prowadzoną we współpracy z Universität Bonn.

Aktywny działacz społeczny, od wielu lat zajmuje się promocją  i tworzeniem sieci Studenckich Poradni Prawnych (klinika prawa) w Polsce i Europie Wschodniej, jak również promocją działalności pro bono wśród prawników praktyków. Współzałożyciel drugiej w Polsce kliniki prawa działającej
na Uniwersytecie Warszawskim. Autor artykułów i publikacji na temat klinik prawa oraz dostępu
do pomocy prawnej. Od 2002 roku społecznie pełni funkcję prezesa Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Od 2001 jest członkiem Zarządu Global Alliance for Justice Education, wieloletni przewodniczący GAJE. Od 2015 roku wchodzi w skład Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Edukacji Prawnej przy Ministrze Sprawiedliwości, jest również od 12 lat Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Dr  Filip Czernicki jest obecny praktycznie na wszystkich polach działalności pro bono, od wielu
lat zaangażowany we współpracę z organizacjami społecznymi, również dzięki prowadzonemu w ramach OIRP Radcowskiego Ośrodka Pomocy  Pro Bono. W ostatnich latach zaangażowany w obronę praw człowieka i pomoc prawną uchodźcom politycznym z Białorusi oraz uchodźcom wojennym
z Ukrainy. Jest polskim koordynatorem bezpłatnej pomocy prawnej dla uchodźców z Ukrainy w ramach European Lawyers in Lesvos (ELIL). Projekt Ukrainie Pro Bono Collaborative pomógł ponad 7 tysiącom osób uzyskać pomoc prawną.