Małgorzata Dąbek

Małgorzata Dąbek

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. W 2007 roku ukończyła aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim, po czym w 2008 roku została wpisana na listę radców prawnych OIRP w Lublinie. Od 2013 r. prowadzi własną kancelarię w Hrubieszowie. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego. Mediatorka wpisana na listę stałych mediatorów. Od 2021 roku członek Komisji do spraw wykonywania zawodu w OIRP w Lublinie, od 2010 roku członek wszystkich kolejnych Okręgowych Komisji Wyborczych OIRP w Lublinie, prowadzi zajęcia dla aplikantów radcowskich oraz uczestniczy w komisjach przeprowadzających kolokwia roczne aplikantów radcowskich. Współzałożycielka i prezeska zarządu, działającego od 2018 roku Stowarzyszenia Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie – organizacji pozarządowej, która m.in. świadczy nieodpłatną pomoc prawną oraz realizuje szereg projektów edukacji prawnej dzieci i dorosłych, w tym warsztaty, prelekcje i szkolenia mające na celu upowszechnienie wiedzy o prawie.

Radca prawny Małgorzata Dąbek zaangażowana była w latach 2014-2015 w prowadzony przez KIRP program „Niebieski Parasol”, w 2018 roku prowadziła szkolenia i warsztaty prawne dla Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Hrubieszów, a także Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodnicy na temat dokumentacji i nowych zasad ochrony danych osobowych osób fizyczny. Od 2018 roku świadczy bezpłatne porady i pomoc prawną w ramach programu „Szlachetna Paczka Prawników” dla beneficjentów programu „Szlachetna Paczka”. W roku 2020 świadczyła pomoc prawną pro publico bono w ramach akcji„# Ratuj Biznes” prowadzonej przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, a także pomoc prawną lekarzom Lubelskiej Izby lekarskiej w związku z sytuacją wywołaną przez wirus SARS-CoV2. W latach 2020-2023 zajmowała się m.in. doradztwem prawnym dla Stowarzyszenia Aktywnych Animatorów Kultury w Hrubieszowie, wspierała merytorycznie prawników świadczących nieodpłatną pomoc prawną w ramach działalności statusowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie. Od roku 2022 udziela poradnictwa i pomocy prawnej dla Ukraińców uciekających przed wojną.