Krzysztof Dąbrowski

Krzysztof Dąbrowski

Prowadzi Kancelarię radcowską specjalizującą się w prawie cywilnym, spadkowym i rodzinnym. Poza aplikacją prawniczą ukończył również szereg studiów podyplomowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Legislacji z siedzibą w Warszawie. Od wielu lat pro bono pomaga osobom najbardziej potrzebującym, tj. seniorom, osobom niepełnosprawnym, zadłużonym i bezrobotnym.

W 2006 r. uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Po studiach wyjechał do Finlandii w ramach programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej – „European Voluntary Service”, gdzie pracował jako wolontariusz w Youth Centre Villa Elba. Po powrocie do Polski kontynuował naukę, a obecnie jest w trakcie przygotowań rozprawy doktorskiej z zakresu legislacji. Jest również członkiem Biura Prawnego Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Mecenas angażuje się w życie społeczności lokalnej, wspiera Klub Seniora w Domu Kultury „Młyniec”, a w lutym br. zorganizował wyjście seniorów do muzeum, pokrywając wszystkie koszty wydarzenia. Od 2015 r. do chwili obecnej jest członkiem Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec w Gdańsku, która jest jednostką pomocniczą Rady Miasta Gdańska, w której pro bono pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Pomocy Prawnej i Socjalnej oraz Przewodniczącego Komisji Historycznej.

Ponadto aktywnie angażuje się w życie społeczności lokalnej poprzez inicjowanie i koordynowania działań kulturalnych, jak np. konkursy fotograficzne czy zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Gdańska.