Tomasz Drażniowski

Tomasz Drażniowski

Specjalizuje się w obsłudze prawnej instytucji kultury, zgromadzeń zakonnych, przedsiębiorców oraz podmiotów społeczeństwa obywatelskiego; prowadzi też doradztwo z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego i gospodarczego. Od ponad 10 lat świadczy bezpłatne usługi prawne i wspiera inicjatywy dobroczynne.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Już w trakcie studiów angażował się w działalność dobroczynną – udzielał bezpłatnego wsparcia prawnego wielu organizacjom, współpracował z fundacjami. Od 2013 r. jest zaangażowany we współpracę ze Stowarzyszeniem Genius Loci – zajmującym się ochroną ładu przestrzennego i wartości kulturowych. Pro bono świadczy usługi prawnicze na rzecz Fundacji Sióstr św. Dominika. Działalność placówki obejmuje wspieranie placówek oświatowych, domów pomocy społecznej, ale też – placówek medycznych, osób niepełnosprawnych intelektualnie i ludzi w podeszłym wieku. Dzięki Mecenasowi Fundacja uzyskała status OPP, stworzył również szereg regulaminów, umów.

Od 2019 r. ma własną fundację – Akurat, którą prowadzi wraz ze znajomymi. Ideą Fundacji jest niesienie darmowej pomocy prawnej – aczkolwiek beneficjenci niejednokrotnie wspierają Fundację symbolicznymi wpłatami. Z pozyskanych środków organizowane są turnusy rehabilitacyjne dla potrzebujących dorosłych i dzieci. Ponadto przyczynił się do powstania wielu ośrodków kulturowych.  Mecenas wykazuje się ogromną wrażliwością i wyznaje zasadę „ius est ars boni et aequi” – która w skrócie odnosi się do zasad moralnych, które powinny być fundamentalne w zawodzie prawnika.