Agnieszka Dudek-Niestrój

Dudek-Niestrój Agnieszka

Agnieszka Dudek-Niestrój jest aplikantką radcowską wpisaną na listę aplikantów radcowskich w OIRP w Katowicach, absolwentką prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Na co dzień pracuje w jednej z katowickich kancelarii radcowskich, gdzie wspiera klientów w sporach z bankami. W swojej pracy zajmuje się szeroko rozumianym prawem cywilnym, rodzinnym i gospodarczym. Świadczy bezinteresowną pomoc na rzecz osób najuboższych, udziela bezpłatnych porad prawnych w siedzibie głównej Caritas Diecezji Sosnowieckiej, wspomaga samotne matki z Diecezjalnego Domu Samotnej Matki Caritas Diecezji Sosnowieckiej oraz wspiera działalność Caritas fachową i merytoryczną wiedzą, również w trakcie realizacji projektów oraz wykonywania innej statutowej działalności. W lutym 2021 r. współprowadziła z kandydatem Zbigniewem Dworakiem cykl bezpłatnych szkoleń dla wolontariuszy ze Szkolnych Kół Caritas poświęconych cyberbullyingowi i przemocy w internecie.

Działa przede wszystkim na rzecz rodzin – udziela porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz praw dziecka, co wpisuje się w działalność na rzecz wspierania małżeństwa i rodziny. Angażuje się również w działalność w ramach stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, a także jest współprowadzącą edukacyjnego bloga prawnego Rodzina i Prawo.pl, na którym popularyzuje wiedzę prawniczą, zwiększając świadomość prawną społeczeństwa. Agnieszka Dudek-Niestrój otacza nieodpłatną pomocą prawną osoby zagrożone wykluczeniem i wykluczone społecznie, wspierając je w pokonywaniu problemów życiowych.