Aleksandra Ejsmont

Ejsmont Aleksandra

Aleksandra Ejsmont w 2020 r. współorganizowała akcję „Korona Ci z głowy nie spadnie”, która miała na celu wsparcie medyków w czasie pandemii, w tym zapewnienie opieki nad dziećmi medyków, wsparcie seniorów w trakcie pandemii, organizowanie laptopów dla dzieci w trakcie zdalnego nauczania. Od wielu lat jest organizatorką i prowadzącą warsztaty dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy rówieśniczej skierowanych do dzieci. Prowadzi również warsztaty dotyczące praw dziecka i przeciwdziałania dyskryminacji dla dziewcząt w Ośrodku wychowawczym i w Schronisku dla nieletnich w Falenicy. Doradza klientom Ośrodków Pomocy Społecznej w Warszawie, prowadzi pro bono sprawy z zakresu prawa rodzinnego. Wielokrotnie zgłaszała się jako pełnomocnik z urzędu w sprawach rodzinnych. Przygotowywała stanowisko dla Komitetu Ochrony Praw Dziecka dotyczące zmian w prawie rodzinnym i karnym związanych z przeciwdziałaniem izolowania dzieci od rodziców. W licznych wypowiedziach prasowych zwracała uwagę na problemy prawne dotyczące dzieci, ich izolowanie od rodziców, a w ostatnim czasie wszczynania postępowań o demoralizację w związku z udziałem dzieci w demonstracjach. Brała udział w debatach z dziećmi dotyczących przeciwdziałania hejtowi, przemocy, w tym przemocy rówieśniczej. Przyjmowała do prowadzenia pro bono sprawy podopiecznych Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Brała udział w pracach nad zmianami w Prawie Łowieckim mającymi na celu wprowadzenie zakazu udziału dzieci w polowaniach.

Aleksandra Ejsmont to współorganizatorka akcji „Dzieci mają prawo nie tylko do misia”, mającej na celu poszerzenie wiedzy najmłodszych dzieci o ich prawach. Współorganizowała także akcję „Spotkania z paragrafem” mającą na celu poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości wśród najmłodszych. Brała udział w licznych konferencjach i debatach dotyczących ochrony dzieci i ich praw. Promuje ideę pełnomocnika rodzinnego, którego nadrzędnym zadaniem w postępowaniach jest ochrona dzieci.