Marta Flis-Świeczkowska

Marta Flis-Świeczkowska

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie karnym, w tym w prawie karnym procesowym, ze szczególnym uwzględnieniem małoletnich. Poza zawodem radcy prawnego pełni funkcję koordynatorki zespołu interdyscyplinarnego w Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku. Ponadto jest adiunktką w Katedrze Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego i psychotraumatologiem. Ukończyła kurs zorganizowany przez Radę Europy dotyczący wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom – The European Programme for Human Rights Education for Legal Professionals (HELP). Prowadziła liczne szkolenia dla policji w zakresie procedur pomocowych dotyczących: dzieci oraz kontaktu z dzieckiem doświadczającym przemocy i świadkiem przestępstwa; adwokatów i radców prawnych w zakresie reprezentacji małoletniego pokrzywdzonego przez kuratora procesowego\ oraz profesjonalistów pracujących w instytucjach oświatowych, opiekuńczych, pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości i ochrony zdrowia – dotyczące interwencji prawnej.

Na co dzień udziela nieodpłatnych porad prawnych w Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, pro bono angażowała się w tworzenie kampanii społecznej – „Wysoki Sądzie, zobacz mnie”, ulotki dla dzieci – „Sprawa karna – kto jest kim i kto jest ze mną? Informacje o kuratorze procesowym” oraz konsultowała raport z badania przeprowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę „Praktyka przesłuchiwania dzieci w Polsce”.