Hubert Guz

Guz Hubert

Aktywnie angażuje się w akcje nieodpłatnych porad prawnych organizowanych w OIRP w Rzeszowie, w tym w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, zwłaszcza w prawie rodzinnym i opiekuńczym, upadłościowym oraz karnym. Angażuje się w pomoc prawną uchodźcom wojennym z Ukrainy.

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2015 roku. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, zwłaszcza w prawie rodzinnym i opiekuńczym, upadłościowym  oraz karnym, pod kątem pomocy ofiarom przestępstw. Członek Komisji Promocji i Polityki Informacyjnej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Hubert Guz jest także honorowym dawcą krwi, maratończykiem, taternikiem, alpinistą oraz miłośnikiem górskich wycieczek.

Od wielu lat aktywnie angażuje się w akcje nieodpłatnych porad prawnych organizowanych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie, w tym w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Dni Otwartych OIRP Rzeszów. Ponadto, od 2016 roku do dziś aktywnie działa na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem w ramach Ośrodka dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem na terenie województwa podkarpackiego, w którym pomaga ofiarom przestępstw, między innymi przemocy domowej, oszustw (w tym starszym osobom, które padły ofiarą oszustwa metodą na wnuczka lub na policjanta), także lichwy i przestępstw bankowych. Od wybuchu wojny na Ukrainie Hubert Guz aktywnie angażuje się w pomoc prawną uchodźcom wojennym z Ukrainy (w punktach informacji prawnej utworzonych przez OIRP Rzeszów lub we współpracy z OIRP Rzeszów, w ramach fundacji Świat Bez Barier). Udziela także pomocy w znalezieniu tymczasowego miejsca zamieszkania (sam przyjął do swojego domu ośmiu obywateli Ukrainy, zapewniając im schronienie i wyżywienie). Czynnie uczestniczył też w zbiórkach darów dla uchodźców z Ukrainy, przeznaczając środki finansowe na wyżywienie osób przebywających na dworcu kolejowym PKP w Rzeszowie.

Radca Prawny Hubert Guz regularnie udziela także porad prawnych pro bono osobom potrzebującym pomocy, będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej zarówno w prowadzonej kancelarii, jak i na grupie Porady Prawne na Facebooku, gdzie odpowiada na pytania członków grupy, przybliżając im aspekty prawa i procedury prawnej obowiązującej na terenie Polski.

W swojej działalności pro bono wyróżnia się niezwykłym zaangażowaniem i skutecznością. Angażując się w udzieloną pro bono pomoc prawną, nie tylko udziela porad prawnych czy przygotowuje projekty niezbędnych w sprawie pism, ale jeżeli zachodzi taka konieczność, osobiście jeździ z osobami potrzebującymi do urzędów czy instytucji, pomagając im wypełnić dokumenty lub załatwić sprawę.