Marta Irla-Sowińska

Marta Irla-Sowińska

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a w 2012 r. otrzymała tytuł radcy prawnego. Już w trakcie studiów udzielała bezpłatnych studenckich porad prawnych w ramach Fundacji Academia Iuris, gdzie dzieliła się wiedzą z osobami w trudnej sytuacji życiowej. Jej doświadczenie zawodowe sięga 2007 r., kiedy zaczęła współpracować z kancelarią radców prawnych, a następnie w kolejnych kancelariach radcowskich i adwokackich, zdobywając wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, rodzinnego. Po uzyskaniu uprawnień radcy prawnego pracowała w jednej ze spółek akcyjnych Skarbu Państwa, gdzie obsługiwała przede wszystkim spory sądowe powstałe na tle realizacji inwestycji budowlanych. W ramach prowadzenia kancelarii bierze udział w organizowanych dwa razy do roku dniach bezpłatnych porad prawnych dla kobiet borykających się z przemocą fizyczną, psychiczną i ekonomiczną oraz w skomplikowanych sytuacjach rodzinnych. Od 2022 r. zauważając potrzeby społeczności polonijnej mieszkającej w Holandii, nawiązała kontakt z Fundacją POLKA – Centrum voor Poolse Vrouwen (Centrum dla Kobiet Polskich), która zrzesza przede wszystkim kobiety mieszkające w Hadze, poszukujące wsparcia, kontaktu ze społecznością polską, ale też pomocy w rozwiązaniu konkretnych problemów, w sytuacji braku środków finansowych na taką pomoc. W ramach Fundacji Marta Irla-Sowińska udziela bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa polskiego dla Polaków od lat przebywających poza granicami Polski, którzy nie są w stanie pokryć kosztów płatnej pomocy prawnej. Porady prawne obejmują zakres prawa spadkowego, cywilnego, prawa rodzinnego, ale również pomoc w zrozumieniu umów i korespondencji z urzędami i organami polskimi, czy przygotowanie prostych pism. Potrzeba wzmacniania świadomości prawnej mniejszości Polaków w Niderlandach stała się odpowiedzią na palącą kwestię wyobcowania i wykluczenia osób na stałe zamieszkujących poza krajem, a zatem poza polskim systemem prawnym, ale ciągle w ograniczonym zakresie w nim funkcjonujących. Działania zachowawcze w postaci nieodpłatnych konsultacji, których kandydatka do nagrody jest pomysłodawczynią, mają przyczynić się także do poprawy funkcjonowania Polaków po ich powrocie do kraju. Radca prawny Marta Irla-Sowińska pomaga Polakom na obczyźnie odbudować świadomość prawną, zrozumieć polskie regulacje prawne i zabezpieczyć swoje interesy na terenie Polski.