Martyna Janikowska

Martyna Janikowska

Specjalizuje się w prawie pracy, prawie gospodarczym, a przede wszystkim rodzinnym. Od 2012 r. jest związana z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Opolu. Od początku swojej ścieżki zawodowej wspiera pro bono akcje charytatywne na rzecz najuboższych. Była członkiem Akademii Przyszłości, gdzie jej podopiecznymi były dzieci z trudnych domów. Brała udział w takich akcjach jak: „Niebieski Parasol”, czy też „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

Poza wykształceniem prawniczym – aby jeszcze lepiej wspierać i rozumieć swoich klientów ukończyła studia podyplomowe „Unia gospodarczo-walutowa (Strefa EURO)” współorganizowane z NBP.

W 2018 r. otworzyła Oddział Kancelarii w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie we współpracy z Prezydentem Miasta Kędzierzyna-Koźle świadczy nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców dwa razy w miesiącu. Ponadto w ramach współpracy z Urzędem Miasta w Kędzierzynie Koźlu zorganizowała bezpłatne spotkanie dla przedsiębiorców mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom kontrahentów.

Od kilku lat angażuje się również w prowadzenie bezpłatnych szkoleń dla seniorów w ramach Akademii Młodych Serc, gdzie prowadzi prelekcje dotyczące spadków i testamentów, a także szkolenia dla seniorów – jak uniknąć prób wyłudzeń i oszustw.

Mecenas jest wyjątkowo wrażliwa na krzywdę kobiet. We wrześniu 2022 r. została powołana na członkinię Rady Kobiet w Opolu przez Prezydenta Miasta. Raz w miesiącu udziela bezpłatnych porad prawnych i mediacyjnych. Ma świadomość jak problemy wpływają na zdrowie psychiczne i swoimi działaniami stara się uchronić kobiety. W ramach Tygodnia Kobiet w mieście zorganizowanych było 58 bezpłatnych wydarzeń, warsztatów, szkoleń, a do wydarzenia przyczyniła się również Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu.

Czynnie brała udział w działalności Studenckiej Poradni Prawnej – „Klinika Prawa” z zakresu prawa karnego. Po ukończeniu kursu współorganizowanego przez Fundację im. Stefana Batorego w Warszawie „Prawa i wolności człowieka i obywatela” należy do Klubu Absolwentów Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka.