Paulina Janikowska-Mizera

Paulina Janikowska-Mizera

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W 2015 r. po zdaniu egzaminu radcowskiego uzyskała tytuł radcy prawnego. Poza wykonywaniem zawodu aktywnie działa na rzecz najmłodszych – otworzyła Ośrodek Akademii JA w Warszawie „mam eMOCje”, w którym prowadzi zajęcia wspierające rozwój emocjonalno-społeczny dzieci i młodzieży. Ukończyła również kurs specjalistyczny „Szkoła Mediacji”, a kolejno „Mediacje rodzinne” organizowane przez O-Media dr Ewa Kosowska-Korniak.

Dzięki licznym szkoleniom i kursom zdobyła kompetencje trenerskie, co pozwoliło jej  wspierać rozwój emocjonalno-społeczny dzieci i młodzieży. Jej celem jest budowanie stabilnego poczucia własnej wartości od najmłodszych lat, na samym początku rozwoju emocjonalnego.

Paulina Janikowska-Mizera bierze również udział w projekcie edukacji prawnej organizowanym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, w ramach którego nieodpłatnie prowadzi lekcje z zakresu prawa dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych. Jest autorką „PoPrawnych Lekcji” – warsztatów poświęconych edukacji prawnej dotyczących najistotniejszych kwestii z zakresu prawa. Poza edukacją prawną od 2019 r. poza szkołami pro bono odwiedza również przedszkola, by już od najmłodszych lat dzieci miały szansę na poznanie swoich praw i zrozumienie zawodu prawnika. Ponadto wspomaga radców prawnych chętnych do udziału w prowadzeniu zajęć edukacyjnych i czuwa nad koordynacją projektów edukacji prawnej przedszkolaków przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Obecnie na liście placówek zgłoszonych do projektu znajduje się 70 przedszkoli, a sama Mecenas Janikowska-Mizera w obecnym roku szkolnym odwiedziła już około 400 najmłodszych.