Jerzy Makowski

Makowski Jerzy

Specjalizuje się m.in. w prawie karnym, rodzinnym i prawie spółek handlowych. W ramach działalności pro bono od ponad dwóch lat udziela porad, nieodpłatnie prowadzi też sprawy m.in. na rzecz uchodźców czy uczestniczek Strajku Kobiet.

Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej w 2014 roku został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP we Wrocławiu. Absolwent trzech kierunków studiów podyplomowych: menedżerskich, zarządzania wierzytelnościami oraz z zakresu kadr i płac. Jako wieloletni asystent sędziego w wydziale karnym jednego z wrocławskich sądów rejonowych specjalizuje się m.in. w prawie karnym, które obok prawa rodzinnego i prawa spółek handlowych pozostaje w obszarze jego zainteresowań. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec dwóch chłopców. Jako zwolennik równomiernego rozwoju ciała i ducha w wolnych chwilach przerzuca zarówno kolejne karty pochłanianych hurtowo książek, jak i ciężary w ramach uprawianych od lat sportów siłowych. Pasjonat sportów walki, w tym zwłaszcza trenowanego przez niego boksu.

W ramach działalności pro bono od ponad dwóch lat udziela porad, nieodpłatnie prowadzi też sprawy m.in. na rzecz uchodźców czy uczestniczek Strajku Kobiet. Jako członek Komisji Praw Człowieka i Praworządności OIRP we Wrocławiu oraz Komisji Praw Człowieka KIRP bierze aktywny udział w pracach komisji i różnych inicjatywach na rzecz obrony praw człowieka, jak na przykład radcowski telefon zaufania „Stop przemocy!”. Chętnie bierze udział w projektach edukacyjnych, takich jak projekt Fundacji Pro Publica Teraz Ty Bądź Sędzią czy Tydzień Konstytucyjny.

W grudniu 2020 roku w ramach Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej KIRP udał się do Hajnówki nieopodal granicy polsko-białoruskiej, gdzie przez ponad tydzień świadczył pomoc prawną na rzecz uchodźców.

W lutym 2022 roku, kilka dni po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, jako koordynator wrocławski, przy wsparciu wrocławskich koleżanek i kolegów radców pomógł zorganizować nieodpłatne telefoniczne dyżury radców prawnych oraz pomoc stacjonarną, która w pierwszych dniach wojny w Ukrainie świadczona była we Wrocławiu aż w pięciu punktach.

Po kilku dniach intensywnej pracy jako koordynator wrocławski wsparł swoim doświadczeniem koleżanki i kolegów z Krajowej Izby Radców Prawnych, pomagając utworzyć – w ramach Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej KRRP – nieodpłatną infolinię. Z infolinią tą związany jest do dziś, piastując merytoryczny nadzór nad pracą ukraińskich prawników i prawniczek.