Jerzy Podmokły

Podmokły Jerzy

Specjalizuje się w prawie cywilnym i administracyjnym. Prowadził nieodpłatnie sprawy na rzecz: osób w trudnej sytuacji życiowej i finansowej, osób wykluczonych i niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych, seniorów, cudzoziemców. Działa na rzecz lokalnej społeczności, pomagając ludziom w wyjściu z uzależnień i bezdomności

W 1984 roku ukończył studia w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni, uzyskując tytuł mgr. inż. nawigatora morskiego, a w 1998 roku – na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2002 roku został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy i od tego czasu prowadzi własną kancelarię z siedzibą w Złotowie. Interesuje się literaturą historyczną i sztuką. Jego hobby to żeglarstwo, narty oraz uprawa warzyw ekologicznych we własnym ogrodzie.

Od 1999 roku, tj. od chwili rozpoczęcia aplikacji, nieprzerwanie udzielał nieodpłatnie porad prawnych. Po uzyskaniu w 2002 roku wpisu na listę radców prawnych kontynuował udzielanie nieodpłatnych porad prawnych w ramach własnej kancelarii w Złotowie, a w niektórych przypadkach prowadził nieodpłatnie sprawy na rzecz: osób w trudnej sytuacji życiowej i finansowej, osób wykluczonych i niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych, seniorów, a także cudzoziemców. Prowadzone sprawy dotyczyły odszkodowań, alimentów, ochrony przed egzekucją komorniczą, restrukturyzacji zadłużenia czy uzyskania świadczeń emerytalno-rentowych. Brał także udział w akcjach Niebieski Parasol, organizowanych przez Krajową Izbę Radców Prawnych. Udzielał się również na rzecz lokalnej społeczności, pomagając ludziom w wyjściu z uzależnień i bezdomności. Był współtwórcą Stowarzyszenia Hospicjum Św. Elżbiety w Złotowie. Świadczy nieodpłatnie pomoc prawną na rzecz tego stowarzyszenia. Obecnie bierze aktywny udział w akcji Krajowej Izby Radców Prawnych dotyczącej udzielania pomocy prawnej uchodźcom z Ukrainy. Przyjął pod swój dach trzy rodziny uchodźców z Ukrainy i zapewnił im niezbędną opiekę i pomoc. W 2011 roku Jerzy Podmokły przeczytał w artykule zamieszczonym w „Tygodniku Pilskim”, że sparaliżowanej Ani z Białośliwia (powiat pilski) i jej rodzinie grozi eksmisja na bruk oraz że potrzebna jest nieodpłatna pomoc prawna. Odpowiedział na ten apel i dzięki udzielonej nieodpłatnie pomocy prawnej i poprowadzeniu nieodpłatnie sprawy na drodze sądowej uchronił Anię Raszkę i jej rodzinę od eksmisji. Przy okazji prowadzenia wymienionej powyżej sprawy dowiedział się o zdarzeniu, w efekcie którego Ania, jako czteroletnie dziecko, została postrzelona podczas napadu na Bank Spółdzielczy w Białośliwiu. Po szczegółowej analizie sprawy i zebranym we własnym zakresie materiale dowodowym doszedł do wniosku, że winę za szkodę wyrządzoną Ani ponosi również Skarb Państwa. Przez sześć lat, tj. od 2015 do 2021 roku nieodpłatnie prowadził zawiłą sprawę o odszkodowanie przeciwko Skarbowi Państwa – najpierw przed Sądem Okręgowym w Poznaniu, a następnie przed Sądem Apelacyjnym w Poznaniu. W efekcie wieloletniej i pracochłonnej batalii sądowej uzyskał na rzecz niepełnosprawnej Anny Raszki odszkodowanie, z którego łącznie wypłacono już ponad 1,5 miliona złotych. Ponadto, na rzecz niepełnosprawnej Ani zasądzona została dożywotnio renta w wysokości obecnie około trzech tysięcy złotych.