Justyna Rokita-Kasprzyk

Rokita-Kasprzyk Justyna

Jest zaangażowana w pomoc osobom uciekającym przez działaniami wojennymi w Ukrainie. Udziela im informacji prawnej i koordynuje infolinię pomocy prawnej, a także pomoc stacjonarną w punktach recepcyjnych i na granicy. Specjalizuje się w mediacjach rodzinnych i biznesowych.

Jest radcą prawnym, mediatorem, absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku prawo. W 2017 roku ukończyła aplikację radcowską w OIRP w Lublinie. Od 2020 roku członek Rady OIRP w Lublinie, przewodnicząca Komisji Rady OIRP w Lublinie ds. wizerunku radcy prawnego. Od 2019 roku wykładowca w Katedrze Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych Instytutu Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Jej zainteresowania naukowe to przede wszystkim szkolnictwo wyższe, w tym obszar szeroko rozumianej samorządności studenckiej, z której obecnie przygotowuje rozprawę doktorską. Jako pełnomocnik rektora rozwiązuje wszelkiego typu sprawy studenckie. Natomiast zainteresowania zawodowe to prawo rodzinne i konsumenckie. Specjalizuje się również w mediacjach rodzinnych i biznesowych.

Od 2015 roku czynnie uczestniczy w życiu samorządu radcowskiego w ramach OIRP w Lublinie, początkowo jako aplikant radcowski, a od 2018 roku jako radca prawny. Zaangażowana jest w organizację imprez środowiskowych i integracyjnych, w tym skierowanych zarówno do najmłodszych, jak i do seniorów. Prężnie działa, promując zawód radcy prawnego, wykorzystując zwłaszcza komunikatory społeczne.

W ramach wymienionych działań dociera do różnych grup odbiorców, w tym do ludzi młodych, poszukujących odpowiedzi dotyczących wyboru drogi zawodowej. Talenty organizacyjne, empatia, wrażliwość na ludzką tragedię i zdolności komunikacyjne Justyny Rokity Kasprzyk ujawniły się szczególnie w pierwszych dniach wojny w Ukrainie, kiedy rzesze uchodźców zaczęły przekraczać polską granicę, trafiając na tereny Lubelszczyzny. Szybka koordynacja działań pomocowych, osobiste zaangażowanie i poświęcenie znalazły odzwierciedlenie w takich działaniach jak osobiste udzielanie pomocy prawnej w punktach recepcyjnych, organizacja i wizytacja punktów pomocy na granicy, udzielanie wszelkiego rodzaju wsparcia w punktach recepcyjnych, w tym również pomocy humanitarnej; organizacja dyżurów prawnych dla uchodźców w obszarze działalności Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Oprócz tego – utworzenie specjalnego adresu mailowego i koordynacja pracy zespołu radców prawnych oraz aplikantów radcowskich w zakresie udzielania wszelkich informacji za pośrednictwem ww. adresu, dotyczących zapytań prawnych w przedmiocie zasad przekraczania granicy czy legalizacji pobytu, próśb o kontakt z prawnikiem, porad osobom chcącym przeznaczyć lokal na potrzeby mieszkaniowe uchodźców bądź chcących zatrudnić przybyłe z Ukrainy osoby, uruchomienie i koordynacja pierwszej całodobowej infolinii pomocy prawnej dla osób uciekających przed działaniami wojennymi w Ukrainie, a także osobiste udzielanie porad, sporządzanie wniosków o ustanowienie opiekuna tymczasowego wraz z reprezentacją potrzebujących przed sądami. Prywatnie zorganizowała kilka transportów pomocy humanitarnej, która została przekazana Ukrainie.

Od 2018 roku Justyna Rokita Kasprzyk prowadzi bezpłatne spotkania z kobietami doświadczającymi przemocy w rodzinie, na których porusza zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego, reprezentuje też pro bono potrzebujące kobiety przed sądami. W dobie COVID-19 zaangażowała się w bezpłatną pomoc prawną dla osób potrzebujących pomocy, wspierała swoją wiedzą infolinię dla lekarzy i pielęgniarek, udzielając bezpłatnych porad prawnych dla tych grup zawodowych. Od zawsze związana jest z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W 2022 roku w ramach OIRP w Lublinie zorganizowała akcję „OIRP w Lublinie dla WOŚP”, w ramach której przeprowadzono pieniężną zbiórkę internetową i stacjonarną, a na akcjach charytatywnych wystawiono 17 przedmiotów. Oprócz koordynacji akcji na aukcji wystawiła własnoręcznie upieczone bezy oraz komplet ubrań handmade, które cieszyły się dużym zainteresowaniem licytujących.