Marika Kabacińska

Marika Kabacińska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2022 r. prowadzi działalność gospodarczą w formie Kancelarii Radcy Prawnego, współpracując na stałe bądź doraźnie z innymi kancelariami radcowskimi i adwokackimi. Na co dzień praktykuje głównie w obszarach prawa cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego. W kontaktach z klientami wyznaje zasadę „ludzkiego” podejścia do człowieka, wyprzedzającą aspekt korzyści finansowych mogących wynikać ze współpracy. Radczyni prawna Marika Kabacińska angażuje się w działalność samorządu radcowskiego zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym, biorąc udział m.in. w pracach organizacyjnych sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy OIRP w Poznaniu; pracach Namiotu Radców Prawnych na festiwalu Pol’And’Rock udzielając zainteresowanym uczestnikom festiwalu porad prawnych. Jest aktywna na forach dedykowanych młodym radcom prawnym. Z sukcesem prowadzi działania promujące zawód radcy prawnego przy współpracy z influencerami, angażuje się w edukację prawną dzieci (przedstawienie o Śwince Chrumce w sądzie, wystawiane w lokalnych przedszkolach wspólnie z innymi radcami i radczyniami prawnymi z OIRP w Poznaniu). Jest jedną z niewielu radczyń prawnych, które zostały wyróżnione odznaką – Honorowy Dawca Krwi I stopnia (za oddanie 15 litrów krwi).