Karol Siergiej

Siergiej Karol

Prowadzi działania pro bono na rzecz organizacji harcerskich i ich członków; między innymi edukację prawną instruktorów harcerskich w zakresie odpowiedzialności za pracę z dziećmi i młodzieżą harcerską. Udziela pomocy prawnej obywatelom Ukrainy uciekającym przez działaniami wojennymi w ich kraju.

Urodził się w Kętrzynie, ale życie zawodowe związał z Olsztynem. Ukończył studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2000 roku jest radcą prawnym i wspólnikiem w Kancelarii Radców Prawnych Siergiej i Partnerzy.

Życie zawodowe łączy z realizacją pasji, jaką jest harcerstwo, do którego wstąpił jako zuch w 1978 roku. Od 1990 roku jest członkiem i instruktorem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, w którym pełnił różne funkcje.

Od dziesięciu lat jest członkiem Naczelnictwa (zarządu) ZHR, zaś od sierpnia 2021 roku przewodniczącym organizacji. Wszystkie funkcje pełni społecznie, angażując się w wychowanie młodych ludzi zgodnie z misją harcerstwa. Widocznym efektem tych działań jest angażowanie się młodych ludzi w pomoc drugiemu człowiekowi będącemu w trudnej sytuacji. Harcerki i harcerze w sposób zorganizowany i bardzo efektywny włączyli się w działania pomocowe w czasie pandemii COVID-19. Obecnie, w związku z wojną w Ukrainie, pełnią służbę na rzecz drugiego człowieka na granicy państwowej i wszędzie, gdzie trafiają uchodźcy.

Karol Siergiej działa na rzecz całego ruchu harcerskiego (nie tylko ZHR), wspomagając otoczenie prawne harcerstwa i dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi ludźmi.

Działania prowadzone pro bono na rzecz organizacji harcerskich i ich członków obejmują:

  • edukację prawną instruktorów harcerskich w zakresie odpowiedzialności za pracę z dziećmi i młodzieżą podczas zbiórek, biwaków i obozów. Przekazywana im wiedza ma na celu działanie wychowawcze w granicach wyznaczonych przez prawo, uczenie się działania w trudnych sytuacjach prawnych, ekstremalnych z punktu widzenia młodych ludzi niemających przygotowania prawniczego,
  • przygotowanie dokumentacji pozwalającej na zgodne z prawem prowadzenie działalności wychowawczej, zwłaszcza dotyczącej bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,
  • monitorowanie i wpływanie na ustawodawcę w taki sposób, aby tworzone przepisy były „przyjazne” dla działalności wychowawczej podejmowanej przez młodych ludzi,
  • obronę w sytuacji zagrożenia odpowiedzialnością w przypadku zdarzeń nagłych. Przykładem jest obrona komendanta obozu harcerskiego w Suszku, gdzie w 2017 roku podczas obozu wichura powaliła drzewa i zniszczyła cały obóz,
  • pomoc konkretnym harcerkom i harcerzom (ze wszystkich organizacji) w radzeniu sobie z problemami prawnymi wynikającymi z ich pracy wychowawczej.

Wszystkie te działania wymagają znacznego zaangażowania czasowego, a także licznych podróży po całej Polsce. Karol Siergiej łączy pasję społeczną z prawem, doskonale wykorzystując swoją wiedzę i pomagając w ten sposób młodym ludziom wychowującym innych młodych ludzi, poprzez zapewnienie im bezpieczeństwa prawnego w działaniu.