Katarzyna Katana

Katarzyna Katana

Od wielu lat działa na rzecz dobra wspólnego. Już na studiach należała do grona studentów Uniwersyteckiej Poradni Prawnej (obecnie Studencka Poradnia Prawa) Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie świadczyła pomoc potrzebującym.

Od 2017 roku jest radcą prawnym. Specjalizuje się  w prawie karnym. Obecnie reprezentuje osoby pokrzywdzone przestępstwem, w szczególności dzieci.

Pani Katarzyna pracuje jako radca prawny w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę prowadząc działania popularyzujące, rzecznicze oraz wspomaga prawnie program Standardy Ochrony Dzieci. Jest współautorką wdrożonego do polskiego porządku prawnego modelu wielowymiarowej odpowiedzi na przestępstwo – nie tylko karą, ale także samo uczeniem się systemu oraz mądrą prewencją. Analiza poważnych przypadków krzywdzenia dzieci (Serious Case Review) oraz standardy ochrony dzieci (child safeguarding practices) z dniem 15 lutego 2024 stały się faktem, w związku z wejściem tzw. Ustawy Kamilka z Częstochowy, przy której uczestniczyła.

Współpracuje z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Grójcu, w którym wspomaga pro bono uczestników zajęć oraz ich dorosłych opiekunów, doradzając prawnie oraz prowadząc sprawy sądowe na ich rzecz. Od 2019 roku jest wolontariuszką w Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie bierze udział w aktywnościach organizowanych przez Muzeum, a także wspomaga prawnie pro bono Związek Powstańców Warszawskich, za co została odznaczona medalem Pro Patria.

Nominowana w konkursie Rising Stars, prawnicy liderzy jutra, a także laureatka plebiscytu Forbs 25 Women in law w roku 2022. W latach 2020-2022 odbyła zaawansowane kursy doszkalające systemu praw człowieka ONZ (w obszarze praw kobiet) oraz odpowiedzialności biznesu za przestrzeganie praw człowieka.