Marta Kędziora-Wnuk

Marta Kędziora-Wnuk

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Zawód radcy prawnego wykonuje w ramach indywidualnej praktyki oraz stosunku pracy. Świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, a także w postępowaniach sądowych oraz przed organami administracji publicznej, organami podatkowymi, egzekucyjnymi oraz sądami administracyjnymi. Aktywnie działa jako wolontariusz w licznych wydarzeniach organizowanych w OIRP we Wrocławiu. Od 2017 roku uczestniczy w wielu zajęciach lekcyjnych w ramach akcji Izby wrocławskiej „Prawo w szkole”, prowadząc zajęcia edukacyjne z zakresu podstaw prawa, promocji zawodu radcy prawnego oraz człowieka, a od 2020 roku jest koordynatorką projektu edukacji prawnej. Często uczestniczy jako członek komisji w turniejach związanych z edukacją prawną i ADR organizowanych na szczeblu krajowym. Uczestniczyła w organizowanym przez OIRP we Wrocławiu Radcowskim Telefonie Zaufania udzielając telefonicznie porad pro bono. Stale współpracuje z organizacjami pozarządowymi, w tym ze Stowarzyszeniem Kultura Równości we Wrocławiu oraz z Federacją Znaki równości w Krakowie, w ramach której świadczy głównie pro bono pomoc prawną dla osób transpłciowych w sprawach o uzgodnienie płci. W ramach prywatnej praktyki radcowskiej, także swoją działalnością pro bono wspiera osoby transpłciowe w procesach o uzgodnienie płci. Swą działalnością pro bono świadczyła również pomoc prawną dla osób, które chciały założyć fundację, wspierając je w procesie założycielskim. W okresie pandemii covid-19  prowadziła wolontariat zakupowy dla osoby z niepełnosprawnością.