Wojciech Kiełbasiński

Wojciech Kiełbasiński

Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w tym w prawie o szkolnictwie wyższym i nauce. W kręgu jego zainteresowań znajduje się również prawo europejskie i sportowe. Ukończył Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Prawa i Administracji, a od lutego 2021 r. pełni funkcję Rzecznika Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Już w trakcie studiów angażował się w wiele inicjatyw społecznych na rzecz społeczności akademickiej. Od 2018 r. jest uczestnikiem studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył FIFA/CIES Programme in SportsManagement.

Od wielu lat zajmuje się działalnością pro bono na rzecz społeczności akademickiej, w tym w szczególności wspiera studentów i doktorantów. W 2023 r. w ramach działalności zespołu Rzecznika Praw Doktoranta KRD udzielono pomocy w 243 sprawach, które w większości dotyczą indywidualnych spraw Doktorantów. Jako Rzecznik Praw Doktoranta zajmuje się badaniem sygnałów o podejrzeniu naruszenia praw doktorantów, działa poprzez podejmowanie mediacji i działań wyjaśniających w sprawach indywidualnych. Poza monitorowaniem i wspieraniem postrzegania praw doktoranta Wojciech Kiełbasiński organizuje również kampanie informacyjne, jak na przykład spotkania online „Rzecznicy KRD w ogniu pytań”. Wyróżnić należy także wspieranie organizacji pozarządowych, w szczególności: Fundacja Scientia Thorunensia, Fundacja InnoScience, Fundacja Virtus Moralis czy Fundacja Prawo-Innowacje-Nauka. Na bieżąco współpracuje z Parlamentem Studentów RP, w tym z Rzecznikiem Praw Studenta działając wspólnie na rzecz ochrony praw studentów i doktorantów. W ciągu ostatniego roku wziął udział w wielu projektach społecznych dla dzieci, seniorów i społeczności akademickiej. Ponadto realizował turnieje sportowe toruńskich bohaterów Niepodległej Polski, w ramach których zostały zorganizowane dwa turnieje piłki nożnej 6-osobowej dedykowane: zawodom zaufania publicznego oraz społeczności akademickiej.