Elżbieta Klepacz

Klepacz Elżbieta

Radca prawny Elżbieta Klepacz była inicjatorką i współzałożycielką Komisji Seniorów przy OIRP w Opolu. Aktualnie jest członkiem Komisji Seniorów, a od 2014 r. pełni również funkcję Rzecznika Funduszu Seniora. Od wielu lat aktywnie wspiera zarówno radców prawnych, jak również samorząd radcowski. Sprawując powierzone funkcje Elżbieta Klepacz, w sposób niezwykły, niesie pomoc seniorom, rozpatrując i opiniując wnioski o dofinansowanie do pobytów uzdrowiskowych i rehabilitacyjnych oraz przyznanie zapomóg socjalnych. Niezależnie od pełnionej funkcji Rzecznika Funduszu, Elżbieta Klepacz angażuje się w bieżącą pracę Komisji Seniora utrzymując stały kontakt z grupą około czterdziestu radców seniorów, którym niesie pomoc w każdej dziedzinie życia, w której seniorzy takiej pomocy potrzebują.

Elżbieta Klepacz podejmuje i angażuje się również w inne inicjatywy, tj. organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych oraz spotkań okolicznościowych dla radców prawnych seniorów. Chętnie angażuje się także we wszelkie inicjatywy społeczne i obywatelskie, wpiera swoją wiedzą i umiejętnościami środowisko lokalne, staje po stronie praworządności i obrony praw osób wymagających szczególnego zainteresowania, czym zyskuje sobie wdzięczność oraz uznanie środowiska prawniczego. Przykładem może być tutaj jej udział w akcji bezpłatnych porad prawnych „Niebieski Parasol”, za co została uhonorowana podziękowaniami Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych i Dziekana Rady OIRP w Opolu.