Katarzyna Kłobukowska

Katarzyna Kłobukowska

Specjalizuje się w prawie rodzinnym, opiekuńczym oraz gospodarczym i upadłościowym. Aplikację radcowską ukończyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Od początku swojej drogi zawodowej jest zaangażowana społecznie, kierując się ideą „zawsze z poszanowaniem prawa na rzecz człowieka potrzebującego pomocy”. Pro bono działa na rzecz kobiet i dzieci pokrzywdzonych przestępstwem. Jest również członkiem Komisji ds. praw człowieka przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

Od 2014 r. udziela bezpłatnych porad prawnych w ramach akcji „Niebieski Parasol”, współpracowała pro bono z Punktem Interwencji Kryzysowej w Starogardzie Gdańskim, a od 2017 r. do dnia dzisiejszego pracuje w Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę” w Starogardzie Gdańskim. Po godzinach reprezentuje kobiety doświadczające przemocy, jest też kuratorem procesowym, posiada wiedzę psychologiczną i zawsze stawia na pierwszym miejscu dobro słabszych i bezbronnych.

Nieodpłatnie prowadzi spotkania ze studentami pedagogiki poszerzając świadomość z zakresu ochrony interesów najmłodszych. Od wybuchu wojny na Ukrainie, angażuje się w pomoc prawną dla uchodźców. Jej praca i zaangażowanie zostały dostrzeżone przez Marszałka Województwa Pomorskiego, z rąk którego otrzymała podziękowanie. Za swoje zasługi została doceniona również przez Justice International – organizację non profit zajmującą się badaniem i zwalczaniem niesprawiedliwości społecznej na całym świecie.