Paweł Kolak

Kolak Paweł

Radca prawny Paweł Kolak od 2014 r. w ramach działalności pro publico bono, systematycznie  udziela porad prawnych w Poradni Porad Prawnych działającej przy OIRP we Wrocławiu. Brał udział w kilku ważnych społecznie wydarzeniach organizowanych przez OIRP we Wrocławiu, m.in. w V Konwencie Regionalnym środowisk osób z organiczną sprawnością, który odbył się w 2020 r., podczas którego udzielał porad uczestnikom Konwentu. Uczestniczył w akcji „Biała Wstążka”, gdzie udzielał porad prawnych ofiarom przemocy w rodzinie, a także w akcji „Szlachetna Paczka”. Paweł Kolak prowadzi od lat działalność na rzecz popularyzacji i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej, jak również bierze udział w programach edukacyjnych. Brał udział w akcjach „Niebieski parasol” oraz w programie „Prawo w Szkole”, a nadto rokrocznie był czynnie doradzającym uczestnikiem wielu ważnych i społecznie potrzebnych akcji pro bono OIRP we Wrocławiu, jak chociażby „Dzień Ukrainy w OIRP” czy „Radcowie dla Kobiet”. Rokrocznie angażuje się w „Tydzień pomocy ofiarom przestępstw” poświęcając wiele godzin na dyżury radcowskie.