Katarzyna Konopka

Katarzyna Konopka

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu  w Białymstoku. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską w Zakresie Prawa Prywatnego, Międzynarodowego i Prawa Medycznego Wydziału Prawa UwB. Asystent dydaktyczny w Zakładzie Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zawodowo pracuje jako in-house lawyer w podmiocie leczniczym.

Radca prawny Katarzyna Konopko jest zaangażowana w ochronę praw zwierząt. Współpracuje
z organizacjami społecznymi statutowo zajmującymi się prawami zwierząt, udzielając pro bono porad  prawnych i składając zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzęciem. Działa również nieodpłatnie w postępowaniach przygotowawczych w zakresie czynów zabronionych stypizowanych w ustawie o ochronie praw zwierząt. Występuje jako pełnomocnik procesowy oskarżyciela posiłkowego w postępowaniach sądowych dotyczących znęcania
się nad zwierzętami. Zajmuje się również postępowaniem administracyjnym w zakresie interwencyjnego odbioru zwierząt przez organizacje społeczne oraz realizowaniem przez samorządy gminne obowiązku opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Udziela się też w fundacjach jako wolontariusz, występuje na konferencjach naukowych poświęconych prawom zwierząt, starając
się również realizować misję radcy prawnego jako edukatorka w zakresie prawnych regulacji.  Od 2022 roku jest zaangażowana w pomoc uchodźcom z Ukrainy, udzielając porad prawnych pro bono,  reprezentując ich w postępowaniach administracyjnych oraz włączają się w działalność pomocową osobą z Ukrainy.