Martyna Krawczyk

Martyna Krawczyk

Specjalizuje się w prawie pracy, prawie HR oraz imigracyjnym. W 2016 r. ukończyła studia magisterskie w Europejskiej Szkole Prawa i Administracji na Wydziale Zamiejscowym w Londynie. Pracę w zawodzie łączy z prowadzeniem własnej działalności polegającej na wsparciu kandydatów w kwestii rekrutacji – od interview coaching po wsparcie językowe z zakresu Bussines & Legal English. Obecnie jest na II roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Doświadczenie zawodowe budowała nie tylko w kancelariach prawnych, ale też na stanowiskach ściśle związanych z HR, w związku z czym praca z człowiekiem i dla dobra człowieka jest dla niej niezwykle istotna.

Po wybuchu wojny na Ukrainie zaangażowała się w pomoc uchodźcom w ramach inicjatywy #JakPomócUkrainie PCS | Littler – gdzie udzielono łącznie ponad 600 darmowych konsultacji prawniczych w trybach zdalnym i stacjonarnym. W Kancelarii mec. Lecha Obary organizowała warsztaty, webinary, udzielała porad i koordynowała sprawy transgraniczne.

Jej działalność pro bono nie ogranicza się jedynie do nieodpłatnych porad prawnych – prężnie działa również na rzecz wolontariatów. Organizowała wykłady dla studentów w ramach programu „Akademia Liderów Sprawiedliwości” o tematyce reparacji od Niemiec po II wojnie światowej, jednocześnie dbając o dobre imię Polski na arenie międzynarodowej. Ponadto wspierała bezpłatny telefoniczny ostry dyżur prawniczy w biurze poselskim Iwony Arent, udzielając porad w kwestii legalizacji pobytów i spraw pracowniczych. Brała udział we wsparciu merytorycznym projektu „Podkarpacie dla młodych” realizowanego przez Fundację Aktywność w Lipnicy Dolnej.

Martyna Krawczyk została Mentorką III Edycji Programu Fundacji Women in Law, gdzie wspierała młode prawniczki w decyzjach dotyczących ich kariery zawodowej. Jako prelegentka FORUM Kozminski Law Students Association poprowadziła wywiad na temat aplikacji radcowskiej i przygotowania do egzaminu wstępnego. Nieodpłatnie brała udział w projekcie społecznym organizowanym w ramach Akademii Liderów Sprawiedliwości w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Jana Pawła II w Rzepczynie – w zakresie doradztwa prawnego, wsparcia wychowanków, a nawet prac remontowych.