Joanna Król

Joanna Król

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, kierunek prawo. Wpisana na listę radców prawnych przy OIRP w Lublinie w 2015 roku. Radca prawny Joanna Król od samego początku istnienia edycji „Szlachetna Paczka” organizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie oraz fundację „Znam Prawo”, tj. od 2019 r. jest główną koordynatorką tej akcji w Lublinie. W ramach akcji wyszukuje potrzebujące rodziny, którym ma być udzielona pomoc. Uczestniczy przy zakupie darów, przygotowaniu paczek oraz osobiście dostarcza paczki potrzebującym. Dzięki Jej zaangażowaniu obdarowanych zostało wiele rodzin, które były w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Poprzez wolontariat w ramach „Szlachetnej Paczki” spełnia najskrytsze marzenia wielu dzieci i ich rodzin.

Od wielu lat prowadzi nieodpłatną działalność na rzecz rodzin poprzez udzielanie porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, a także karnego. Oprócz bieżących porad przygotowuje również dla potrzebujących proste wnioski i pisma procesowe, takie jak wnioski o zwolnienia z kosztów sądowych czy przyznanie nieodpłatnej pomocy prawnej z urzędu. Nieodpłatnie prowadzi w przedszkolach zajęcia z dziećmi mające na celu podnoszenie wiedzy prawnej w szczególności dotyczące praw i obowiązków dzieci, a ponadto popularyzuje wśród dzieci zawód radcy prawnego.

Działalność pro bono Joanny Król stanowi istotną część jej życia zawodowego, którą realizuje poprzez misję wsparcia osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.