Rafał Kuligowski

Rafał Kuligowski

Specjalizuje się w prawie europejskim, prawie międzynarodowym publicznym, samorządowym i w prawie pracy. W 2016 r. uzyskał tytuł radcy prawnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Koszalinie. Jest doktorem nauk prawnych, od 2022 dziekanem na Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie. Już w 2004 r., jeszcze jako licealista rozpoczął działalność pro bono – od organizacji pierwszej w Polsce Olimpiady poświęconej tematyce Unii Europejskiej – „Gwiezdny Krąg”, po udzielanie bezpłatnych porad prawnych dla uchodźców z Ukrainy.

Organizując Olimpiadę „Gwiezdny Krąg” zaangażował Stowarzyszenie „Pomorskie w UE”, otrzymał wsparcie punktu Europe Direct, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, jak również posła Janusza Lewandowskiego, który wpiera projekt do dziś. Projekt trwale wpisał się w działania edukacji europejskiej w Polsce. Jest to jedyny projekt w Europie, w który zaangażowały się Komisja Europejska, Parlament Europejski, Punkty Europe Direct, eksperci Team Europe, posłowie do Parlamentu Europejskiego, władze lokalne i regionalne. Jest to prawdopodobnie największy projekt edukacji europejskiej z najdłuższą tradycją w Europie.

Od 2016 r. Pan Mecenas jest aktywnym członkiem zespołu eksperckiego Team Europe przy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce, w którym przeprowadził ponad 200 lekcji o tematyce europejskiej na terenie całego kraju. Jest pomysłodawcą i inicjatorem Europejskiego Kongresu Rad Młodzieżowych, jak również zainicjował utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Słupska w 2011 r.

Za swoje zasługi został wynagrodzony Nagrodą Prezydenta Miasta Słupska oraz Medalu „De nihilo nihil fit” przyznanego przez Marszałka Województwa Pomorskiego za wieloletnią działalność na rzecz promocji Polski w Unii Europejskiej.