Beata Łajtar

Łajtar Beata

Radca prawny Beata Łajtar wykonuje zawód od 2018 r. Od początku swojej drogi zawodowej uczestniczy w akcjach charytatywnych organizowanych przez Radę OIRP w Rzeszowie, w tym szczególnie w pracach Komisji Spraw Socjalnych, Sportu i Integracji. Udzielała bezpłatnych porad prawnych wykazując się dużą wrażliwością na potrzeby innych – zwłaszcza w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki niej udało się wspomóc radców prawnych seniorów, dostarczając im noworoczne paczki żywnościowe. Beata Łajtar wspiera swoim działaniem akcje charytatywne, w tym także na rzecz zwierząt, prowadząc coroczną zbiórkę na rzecz schroniska „Kundelek” w Rzeszowie. Brała również udział w XVIII i XX edycji Szlachetnej Paczki, zarówno przy wyborze rodziny, jak również przy organizacji i dostarczeniu darów.

Na terenie swojego miejsca zamieszkania oraz powiatu udziela pomocy prawnej pro bono najbardziej potrzebującym mieszkańcom. W przedszkolach i szkołach powiatu jarosławskiego kształtuje zachowania empatyczne wychowanków poprzez organizację zbiórek odzieży i przekazywanie jej do Domów Samotnej Matki czy PCK.

Beata Łajtar podejmuje działania na rzecz schorowanych radców prawnych naszego samorządu organizując im opiekę i pomoc w codziennym życiu. Bierze również udział w programach edukacyjnych i szkoleniowych, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i seniorów, w ramach których wiele razy udaje się osobiście do szkół, gdzie przeprowadza szereg spotkań oraz lekcji. W ramach organizowanych corocznie przez OIRP Rzeszów „DNI OTWARTYCH”, w okresie Tygodnia Mediacji prowadziła nieodpłatne zajęcia szkoleniowe z różnymi grupami społecznymi, w szczególności seniorami i osobami z niepełnosprawnościami.