Marta Łubik-Piotrowska

Marta Łubik-Piotrowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, a także absolwentka Podyplomowych Studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. W 2017 r. uzyskała tytuł radcy prawnego i od tego czasu prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego Marta Łubik-Piotrowska, której główną specjalizacją są sprawy z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego i opiekuńczego. Jest również mediatorką wpisaną na listę stałych mediatorów zarówno przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, jak i przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie. Jako mediatorka dąży do ułatwienia stronom rozmowy, znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania dla obu stron, a przede wszystkim do nie eskalowania konfliktu. Od kilku lat bierze udział w projekcie edukacji prawnej, który organizowany jest przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. W ramach tego projektu nieodpłatnie prowadzi lekcje z zakresu prawa w przedszkolach, gdzie uczy najmłodszych o ich prawach, przede wszystkim o prawie do wypowiadania swoich myśli, o prawie do okazywania uczuć, prawie do zabawy, prawie do niepowodzeń oraz prawie do sprawiedliwego traktowania. Prowadzi również w szkołach ponadpodstawowych lekcje prawa, w szczególności lekcje z prawa rodzinnego, a także wyjaśnia zagadnienia z zakresu ochrony dóbr osobistych, z naciskiem na szeroko pojęty hejt, pojawiający się wśród młodzieży oraz lekcje z zakresu mediacji rówieśniczych. Ludzka krzywda, a przede wszystkim krzywda małoletnich nie jest jej obojętna, dlatego też jej działalność pro bono nie ogranicza się jedynie do prowadzenia lekcji w zakresie ww. projektu, ale również zaangażowana jest w działania Radcowskiego Ośrodka Pomocy Pro Bono przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych, gdzie podejmuje się prowadzenia spraw z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego, gdzie koncentruje się na niesieniu nieodpłatnej pomocy prawnej osobom potrzebującym.