Tomasz Łuczkowski

Tomasz Łuczkowski

Specjalizuje się w obsłudze podmiotów trzeciego sektora (fundacji, stowarzyszeń i związków zawodowych), prawie cywilnym – w tym sporów budowlanych, odszkodowawczych i obsługi wspólnot mieszkaniowych. W 2016 r. ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Jego działalność pro bono nie ogranicza się jedynie do nieodpłatnej pomocy prawnej – działa też w Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie, będąc jej założycielem i Pierwszym Prezesem Zarządu, gdzie uzyskał wiele wyróżnień jak np. Odznaka „Strażak Wzorowy”.

Od najmłodszych lat angażował się w działalność społeczną i wolontariatu – głównie za sprawą przynależności do Związku Harcerstwa Polskiego – zaczynając od zbiórek, kończywszy na pełnieniu funkcji Szefa Zespołu Promocji i Informacji Zachodniopomorskiej Chorągwi ZHP w Szczecinie.

Po godzinach jest instruktorem pierwszej pomocy i ratownikiem KPP. Po wybuchu wojny na Ukrainie zabezpieczał medycznie punkt recepcyjny dla uchodźców na dworcu głównym udzielając kwalifikowanej pomocy potrzebującym. Aktywnie uczestniczył w działaniach straży związanych z przeciwdziałaniem skutków epidemii COVID-19. Pomimo licznych obowiązków zawodowych angażował się w akcję SZCZEPIMY SIĘ Z OSP (2021 r.), co pozwoliło uzyskać OSP Gryf 8 wynik w kraju.