Mateusz Buczkowski

Buczkowski Mateusz

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, karnym w zakresie dotyczącym przestępstw przeciwko mieniu oraz prawie administracyjnym. Wspiera działania Fundacji Arkun, zajmującej się zwalczaniem i zapobieganiem wykluczeniu społecznemu, zwłaszcza osób niepełnosprawnych, oraz wspomaganiem rozwoju wolontariatu i aktywności społecznej, kulturalnej i edukacyjnej. Świadczy pro publico bono pomoc prawną na rzecz osób poszkodowanych wojną na terenie Ukrainy.

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Prawa i Administracji na kierunkach prawo oraz administracja. Studia prawnicze ukończył, broniąc pracę magisterską o tematyce prawa ubezpieczeń. W okresie studiów wielokrotnie nagradzany był stypendium rektora dla najlepszych studentów. Jest uczestnikiem zespołu przeprowadzającego program badawczy w zakresie prawa administracyjnego.

Bogate doświadczenie zawodowe zdobywał, współpracując z renomowanymi kancelariami prawnymi na terenie Trójmiasta. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw i klientów indywidualnych, reprezentowaniu klientów w negocjowaniu i zawieraniu umów, a także w prowadzeniu postępowań sądowych przed sądami powszechnymi i przed Sądem Najwyższym.

Poza praktycznym wykonywaniem zawodu radcy prawnego prowadził zajęcia dydaktyczne dla studentów Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni z zakresu prawa gospodarczego. W swojej praktyce koncentruje się na szeroko rozumianym prawie cywilnym, karnym w zakresie dotyczącym przestępstw przeciwko mieniu oraz prawie administracyjnym.

Mateusz Buczkowski bezinteresownie i pro bono wspiera działania Fundacji Arkun poprzez bieżące doradztwo prawne w codziennej działalności oraz przy organizowanych wydarzeniach. Fundacja w ramach realizacji celów statutowych podejmuje działania mające na celu zwalczanie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu, w tym zwłaszcza osób niepełnosprawnych, oraz wspomaganie rozwoju wolontariatu i aktywności społecznej, kulturalnej i edukacyjnej, w tym również poprzez rozwój kompetencji cyfrowych. Wspomaga fundację od strony prawnej przy organizowaniu i zabezpieczaniu rajdów pieszych i rowerowych, a także spływów kajakowych. Pomaga w zakresie uzyskiwania stosownych zezwoleń i orzeczeń, a także podejmowanych kroków prawnych w procedurze uzyskiwania wpisu na listę organizacji pożytku publicznego.

W ramach stałej współpracy z Kancelarią Adwokacką adw. Bartosza Grube w Gdyni świadczy również bezinteresownie i pro bono pomoc prawną na rzecz osób poszkodowanych w związku z sytuacją na terenie Ukrainy. Udzielał pomocy prawnej podczas Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.