Michał Pankiewicz

Pankiewicz Michał

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i administracyjnym. Wolontariusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Angażuje się w pomoc prawną uchodźcom wojennym z Ukrainy. Aktywnie zaangażowany jest w działania społeczne i samorządowe.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył aplikację radcowską i w 2013 roku został wpisany na listę radców prawnych poznańskiego samorządu. Jest członkiem Rady OIRP oraz Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego KRRP. Doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując od 2007 roku jako asystent sędziego w sądach rejonowych w Poznaniu, początkowo w Wydziale XXIII Karnym, następne w Wydziale VIII Karnym i Cywilnym, IV Rodzinnym i dla Nieletnich. Od 2015 roku prowadzi kancelarię radcy prawnego Pankiewicz Grupa Prawna, a od 2017 roku jest zatrudniony jako radca prawny w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i administracyjnym. Posługuje się biegle językiem angielskim, a komunikatywnie niemieckim. Pasjonuje go sport, głównie narciarstwo i spływy kajakowe. Relaksują go prace w ogrodzie, które bardzo lubi.

Michał Pankiewicz od lat inspiruje środowisko prawnicze, inicjując i organizując w naszym samorządzie akcje pomocy prawnej dla obywateli, w różnych jej formach. Posiada wyjątkową umiejętność przyciągania ludzi do aktywnego angażowania się w działania społeczne, także na rzecz szeroko rozumianej zmiany w podejściu i myśleniu o prawach i wolnościach człowieka. Jego innowacyjne działania, przemyślane i bardzo uporządkowane, zyskują grono zwolenników oraz akceptację władz samorządu. Był inicjatorem i głównym organizatorem pojawienia się radców prawnych poznańskiej izby na Przystanku Wodstook w 2019 roku. Wspólnie z nimi przygotował program udziału w festiwalu, opierający się na założeniach, że zjednoczone zawody prawnicze nie godzą się na demontaż demokratycznego państwa, a także pokazaniu, że radcowie prawni są blisko ludzkich spraw oraz promocji wiedzy o zawodzie radcy prawnego. Służył temu Namiot Radców Prawnych, w którym odbywały się konkursy w tym Koło Fortuny, popularyzujące wiedzę o wykroczeniach, warsztaty konstytucyjne oraz porady prawne. Wszystkie działania koordynował Michał Pankiewicz. W 2020 roku, gdy zorganizowano Pol’and’Rock w wersji online, uczestniczył w dwóch warsztatach, które zorganizował, poświęconych prawie do kultury i prawie do bycia sobą. Ukazały się one na antenie Fundacji WOŚP. W ubiegłym roku, kiedy Pol’and’Rock odbywał się już w terenie, Michał Pankiewicz był głównym koordynatorem kolejnego Namiotu Radców Prawnych. Czuwał nad sprawnym przebiegiem prawniczych dyskusji, m.in. o prawnych aspektach nierówności płci, nad prowadzoną poradnią prawną #zapytaj radcę oraz przedstawieniem kostiumowym zorganizowanym przy współpracy z sędziami i prokuratorami. Kolejna inicjatywa Michała Pankiewicza to aktywne włączenie się poznańskiej izby w latach 2021 i 2022 w największą polską akcję charytatywną, czyli Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Bez problemu zebrał grono kilkudziesięciu wolontariuszy, z którymi utworzył sztab WOŚP i razem z nimi zbierał fundusze na laryngologię dziecięcą, a w tym roku na leczenie wzroku u dzieci. Ostatnio, w czasach trwającej wojny na Ukrainie, z własnej inicjatywy aktywnie pomaga Ukraińcom. Na początku kwietnia był kierownikiem konwoju wyjątkowej akcji przekazania miastu Lwów dwóch autobusów miejskich, a Caritas Ukraina śpiworów, ubrań oraz artykułów higienicznych ofiarowanych przez mieszkańców gmin Rokietnica i Suchy Las.