Michał Rytel

Rytel Michał

Współpracuje z fundacjami wspierającymi pacjentów i lekarzy w trudnej sytuacji prawnej oraz z podmiotami medycznymi, wielokrotnie prowadząc sprawy pro bono. Brał aktywny udział na rzecz lokalnej społeczności podczas pandemii COVID-19, udzielając darmowych porad prawnych między innymi mikroprzedsiębiorcom.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwsze kroki w zawodzie prawnika stawiał jako pracownik renomowanych instytucji bankowych, między innymi w BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, w którym odbywał praktyki już na trzecim roku studiów prawniczych. Po ukończeniu studiów pracował w Kancelarii Radcy Prawnego Dagmary Grabowskiej. Zrezygnował z rozwijania kariery w prawie bankowym i rozpoczął pracę w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta. Tam bezpośrednio zetknął się z praktyką stosowania i egzekwowania prawa medycznego oraz problemami, z jakimi w Polsce borykają się pacjenci.

Od stycznia do maja 2013 roku był zatrudniony w Zespole Prawnym Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie. W maju tamtego roku został prawnikiem w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych, gdzie zdobył doświadczenie w zakresie legislacji związanej z prawem medycznym. Na tym stanowisku pracował do kwietnia 2016 roku. Od stycznia 2015 roku do dzisiaj pełni funkcję inspektora ochrony danych w podmiotach z sektora prywatnego i publicznego.

W 2016 roku został wpisany na listę radców prawnych w Warszawie i nadal kontynuował współpracę z fundacjami wspierającymi pacjentów i lekarzy w trudnej sytuacji prawnej. Działał również w samorządzie zawodowym radców prawnych w Warszawie. W 2016 roku został członkiem Komisji ds. Integracji Środowiskowej i Pomocy Koleżeńskiej OIRP w Warszawie. Od prawie pięciu lat prowadzi bardzo dobrze prosperującą kancelarię radcowsko-adwokacką. Zarządzana przez niego kancelaria ma szeroki zakres prowadzonych spraw – od obsługiwania spółek handlowych w sprawach gospodarczych i rejestrowych po pomoc osobom prywatnym w sprawach cywilnych, karnych i rodzinnych. Kancelaria udziela też porad i prowadzi sprawy pro bono. Są to między innymi sprawy przekazywane z różnych fundacji zajmujących się prawami pacjenta. Odbywa się to przy współpracy z Instytutem Praw Pacjenta oraz innymi organizacjami pozarządowymi mającymi możliwość bezpłatnej współpracy z kancelarią.

W latach 2020–2022, w okresie pandemii COVID-19, podczas najszerszych zmian prawnych związanych z nową sytuacją, z jego inicjatywy powstał cykl darmowych porad prawnych udzielanych przez jego kancelarię mieszkańcom lokalnej społeczności. W związku z epidemicznymi utrudnieniami dla prowadzących własne biznesy, zwłaszcza te najmniejsze, nieposiadających własnych działów prawnych, Michał Rytel zainicjował również darmowe porady dla mikroprzedsiębiorców.

We współpracy z Instytutem Praw Pacjenta kancelaria stale udziela darmowych porad organizacjom pozarządowym zajmującym się prawami pacjenta.