Maria Nałęcz-Bachurska

Maria Nałęcz-Bachurska

Specjalizuje się w prawie rodzinnym, ze szczególnym uwzględnieniem dobra małoletnich i pomocy ofiarom przemocy opartej w szczególności na ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W 2018 r. pod patronatem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie uzyskała tytuł radcy prawnego. Od początku kariery zawodowej bierze udział w inicjatywach pro bono skupiający się głównie na pomocy ofiarom przemocy domowej, jednocześnie współpracując z Punktem Interwencji Kryzysowych PIKBAZA w Słupsku.

W 2012 r. ukończyła jednolite magisterskie studia prawnicze na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, a w 2017 r. jako zwolennik polubownych metod rozwiązywania sporów ukończyła szkolenie przygotowujące do wykonywania zawodu mediatora, dzięki któremu została wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Słupsku.

Ze względu na wyjątkową wrażliwość i świadomość problemu przemocy domowej, dodatkowo nieodpłatnie reprezentuje przed sądami ofiary przemocy, które szczególnie zasługują na wsparcie i opiekę niezależnie od statusu materialnego. Podejmuje się m.in. spraw dotyczących eksmisji sprawcy przemocy domowej w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, czy spraw rodzinnych, dotyczących opieki nad małoletnimi dziećmi.

Mecenas Nałęcz-Bachurska zwraca szczególną uwagę na traumatyczne przeżycia i doświadczenia osób poszkodowanych. Wykazuje się niezwykłą empatią i zrozumieniem, dzięki czemu jej działania długofalowo pomagają w zdrowieniu psychicznym i uporządkowaniu życia prywatnego ofiar.