Joanna Orłowska

Orłowska Joanna

Radca prawny Joanna Orłowska od 2010 r. udziela bezpłatnych porad prawnych na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, przede wszystkim na rzecz ofiar przemocy domowej. Porad tych udziela w ramach działalności prowadzonej przez Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze. Joanna Orłowska udziela pomocy prawnej w opracowywaniu pism dotyczących kwestii prawnych, w tym: pierwszego pisma procesowego, wniosków o zwolnienie z kosztów sądowych, wniosków o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, czy zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i innych pism w toku postępowania przygotowawczego czy sądowego, w tym w sprawach przemocy domowej. Joanna Orłowska prowadziła w szkołach zajęcia z edukacji prawnej mające na celu pogłębienie świadomości prawnej dzieci i młodzieży oraz otoczyła opieką prawną uczniów potrzebujących pomocy prawnej. Jest współautorką broszur prawnych ze wzorami pism procesowych skierowanych do osób potrzebujących.

Joanna Orłowska bierze udział w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, które organizowane jest corocznie. W okresie studiów była wolontariuszką w Stowarzyszeniu „Jeden Świat” w Poznaniu, gdzie pomagała dzieciom z państw Europy Wschodniej w edukacji w zakresie rozwiązywania konfliktów, a w Hospicjum Palium w Poznaniu pomagała osobom terminalnie chorym.