Oskar Hładki

Hładki Oskar

Udzielał bezpłatnych porad prawnych na rzecz kobiet poszkodowanych przestępstwem, a także obywatelom Ukrainy poszkodowanym wojną. Aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności. Wyróżniony dyplomem przez władze gminy Kłodawa w uznaniu za zaangażowanie w działalność dla dobra lokalnej wspólnoty oraz na rzecz edukacji prawnej wśród dzieci, młodzieży i osób starszych.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji w Szczecinie, odbył aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. Po pięcioletnim stażu pracy w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim, w 2008 roku wpisał się na listę radców prawnych i rozpoczął własną praktykę. Angażuje się w działalność społeczną. Pro publico bono udzielał porad prawnych w różnych formatach oraz prowadził działalność dydaktyczną. Zajmuje go również integracja środowiskowa na gruncie samorządu radcowskiego i lokalnej społeczności w swoim miejscu zamieszkania. Jego główne zainteresowania to sport, historia i psychologia.

W latach 2016–2019 bezinteresownie i systematycznie, co najmniej godzinę tygodniowo, udzielał obcokrajowcom darmowych porad prawnych pod patronatem Związku Ukraińców w Polsce, gównie obywatelom Ukrainy i Białorusi (korzystając ze wsparcia logistycznego Kościoła greckokatolickiego, który użyczył w tym celu pomieszczenia). W okresie tych trzech lat Oskar Hładki udzielił kilkuset darmowych porad prawnych wielu obywatelom tych krajów.

W 2013 roku współpracował z Lubuskim Stowarzyszeniem na rzecz Kobiet BABA udzielając darmowych porad prawnych kobietom poszkodowanym przestępstwem. W ramach prowadzonej przez siebie kancelarii świadczy także pomoc prawną pro bono dla ludzi w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

W 2019 roku został wyróżniony dyplomem przez władze gminy Kłodawa w uznaniu za zaangażowanie w działalność dla dobra lokalnej wspólnoty oraz dotychczasową pracę na rzecz rozwoju sołectwa i gminy (działalność polegała i nadal polega przede wszystkim na udzielaniu darmowych porad prawnych, integracji społeczności lokalnej w ramach różnych okoliczności i imprez na terenie gminy).

W 2018 roku prowadził spotkania dotyczące zwiększania świadomości prawnej i popularyzacji zawodu prawnika dla klas I i III I Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wielkopolskim. W latach 2017 i 2018 wraz z notariuszem Grzegorzem Mazurkiem przeprowadził 40-godzinny cykl wykładów propagujący zawody prawnicze dla młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego w Dębnie. W 2017 roku uczestniczył w seminarium dla osób starszych w Dębnie w celu uwrażliwienia ich na zagrożenia związane ze sprzedażą bezpośrednią i przez telefon. W 2015 roku w ramach promocji zawodu prawnika uczestniczył w spotkaniu z dziećmi w przedszkolu (zabawa i pogadanka na temat zawodów prawniczych). Uczestniczy w życiu samorządu (był członkiem Komisji Integracji Środowiskowej). Jego główne zainteresowania to sport, historia i psychologia.